BE-Alert: meteen verwittigd bij een noodsituatie

Gemeentelijke raad voor ontwikkelingssamenwerking

De Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking (verder afgekort als GROS) is een adviesraad bestaande uit verschillende organisaties die werken rond Ontwikkeling.

De GROS wil alle organisaties overkoepelen die tegelijk :

 • werken aan internationale solidariteit met de vroegere Oostbloklanden, de derde wereld, of met vluchtelingen.
 • hun werking hoofdzakelijk in Groot-Poperinge realiseren.
 • wensen vertegenwoordigd te zijn in de GRO.

Het kan hierbij zowel gaan om zelfstandige lokale groepen als om lokale "afdelingen" van regionale of nationale NGO's.

De GROS werpt zich op als spreekbuis van deze organisaties naar de overheid, met name vooral naar het stadsbestuur toe.

Werking

De GROS zal regelmatig op vraag van het stadsbestuur of op eigen initiatief adviezen verstrekken aan het stadsbestuur rond

 • de stadsbegroting voor ontwikkelingshulp
 • internationale solidariteit en ontwikkelingshulp
 • derdewereldproblematiek
 • vluchtelingen
 • noodhulp
 • duurzame ontwikkeling
 • ethisch beleggen en consumeren
 • ...

De GROS beoogt eveneens:

 • de goede relaties tussen de deelorganisaties te bevorderen
 • goede ervaringen uit te wisselen
 • elkaar moreel en daadwerkelijk te ondersteunen
 • samenwerkingsverbanden op te zetten

In de schoot van de GROS kunnen de lidorganisaties de eigen werking aan de anderen bekend maken, overleg plegen of de werkingen op elkaar afstemmen. Het spreekt vanzelf dat dit alles gebeurt in respect voor de autonomie en de eigenheid van de leden.

Indien de meerderheid van de leden dit gunstig achten, kunnen ook gemeenschappelijke activiteiten opgezet worden.

 

Adres Gemeentelijke raad voor ontwikkelingssamenwerking

Grote Markt 1
8970 Poperinge
BelgiŽ 

Tel.: 057 33 45 68

Fotoalbums