BE-Alert: meteen verwittigd bij een noodsituatie

Lokaal overleg kinderopvang

Het Lokaal Overleg Kinderopvang (LOKO) is een stedelijke adviesraad met betrekking tot het lokale kinderopvangbeleid.

Het geeft minstens advies:

 • bij de opmaak van het lokale beleidsplan kinderopvang (of het lokale sociale beleidsplan als kinderopvang daarvan deel uitmaakt);
 • over de uitvoering van het lokale beleidsplan kinderopvang en eventuele bijsturingen ervan;
 • met betrekking tot de uitbouw van opvangvoorzieningen binnen de gemeente.

Verder levert het LOKO inspanningen om de kwaliteit en de veiligheid in de lokale kinderopvangsector te bewaken en aan te moedigen.

Samenstelling

De samenstelling is als volgt (telkens 1 effectief lid en 1 plaatsvervanger per categorie):

Vertegenwoordigers van de opvangactoren

  • de zelfstandige onthaalmoeders
  • de diensten voor onthaalgezinnen
  • IBO Hopsakee
  • de minicrèches
  • de centrumbasisscholen
  • de dorpsbasisscholen
  • het jeugdwerk / speelpleinwerking

Vertegenwoordigers van de opvanggebruikers

  • de ouderraden van de centrumscholen
  • de ouderraden van de dorpsscholen
  • de afdeling Gezinsbond van het centrum
  • de afdelingen Gezinsbond van de dorpen.

Niet-stemgerechtigde leden

 • de afgevaardigde van Kind en Gezin
 • de schepen van jeugd, gezin en kinderopvang (Loes Vandromme)
 • de jeugdconsulent (Carmen Boerave)
 • een vertegenwoordiger van de gemeenteraad
 • een vertegenwoordiger van de OCMW-raad

Contactpersonen

 • Voorzitter: Bart Vallaeys (gewestvoorzitter Gezinsbond Poperinge), Werf 54, 8970 Poperinge, tel. 057 33 58 56, vallaeys.gheeraert@skynet.be.
 • Secretaris: Carmen Boerave (jeugdconsulent), Komstraat 18-26, 8970 Poperinge, tel. 057 33 45 68, jeugddienst@poperinge.be.
 

Op deze pagina

Aanverwante Info