BE-Alert: meteen verwittigd bij een noodsituatie

Inkomensgarantie voor ouderen

Wat?

  • De inkomensgarantie voor ouderen (IGO) vervangt het vroegere 'gewaarborgd inkomen' voor gepensioneerden. 
  • Een inkomen onder een bepaalde grens wordt dan aangevuld tot het niveau van de IGO.

Berekening?

Voor de toekenning van de IGO gebeurt een onderzoek naar de bestaansmiddelen.

  • Van het pensioen wordt 90 procent in rekening gebracht.
  • Daarnaast tellen ook het kadastraal inkomen van de woning mee,
  • het kadastraal inkomen van ander onroerend goed,
  • verkopen of schenkingen gedurende de tien jaar voor de aanvraag
  • en roerende inkomsten die de fiscus kent, zoals erfenissen.

Hoe aanvragen?

  • Het recht op de IGO wordt automatisch mee onderzocht bij de pensioenaanvraag.
  • Wie op het ogenblik van zijn/haar pensionering geen recht had op IGO, maar denkt in aanmerking te komen, kan een aanvraag indienen bij de dienst Welzijn, Veurnestraat 22.
 

Nuttige Links

Pensioen 
Federale Pensioendienst (ambtenaren en ander werknemers) 
Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen