BE-Alert: meteen verwittigd bij een noodsituatie

Integratie- & inkomensvervangende tegemoetkoming

Wat?

  • De integratietegemoetkoming (IT) is een financiële tegemoetkoming voor volwassenen die een verminderde zelfredzaamheid hebben.
  • De inkomensvervangende tegemoetkoming (IVT) is eveneens een financiële tegemoetkoming voor personen die hun inkomen zien dalen omwille van medische redenen. Bij het bepalen van het recht wordt nagegaan of het verdienvermogen tot één derde of minder is verminderd.

Berekening?

  • Bij de berekening van de tegemoetkoming (IT/IVT) wordt er rekening gehouden met de inkomsten van de persoon met een beperking, alsook van de persoon met wie de persoon met een beperking een huishouden vormt. Bepaalde vrijstellingen worden echter toegepast op die inkomsten.

Voorwaarden om in aanmerking te komen?

  • Tussen 21 en 65 jaar oud zijn.
  • Gedomicilieerd zijn in België en er werkelijk verblijven.
  • Eén van de nationaliteiten bezitten die door de wetgeving worden beschreven.

OPGELET, meldingplicht!

Wil je vermijden dat de FOD Sociale Zekerheid geld terugvordert, dan meld je tijdig wijzigingen burgelijke staat, gezinssamenstelling, wijziging in het inkomen (minstens 20 %),...

Aanvragen
Een aanvraag kan je zelf doen via de website van de FOD via je identiteitskaart. Hiervoor heb je een kaartlezer en PIN-code van je identiteitskaart nodig.

Hulp nodig?

Dan kan je terecht bij:

  • jouw ziekenfonds,
  • de dienst welzijn, Veurnestraat 22, 8970 Poperinge (zitdag van maandag tot vrijdag, van 9u tot 12u) of
  • de DG Personen met een handicap (zitdag iedere 4e woensdag van de maand van 10u tot 12u in het Sociaal Huis, Veurnestraat 22, 8970 Poperinge)

Breng bij je bezoek steeds je identiteitskaart, je pincode van je identiteitskaart en het aanslagbiljet personenbelasting van de inkomsten van de 2 voorgaande jaren mee. 

Om je registratie wat vlotter te laten verlopen, vragen wij u onderstaande vragenlijst zo goed mogelijk in te vullen en mee te nemen. Wij adviseren je eerst contact op te nemen met je huisarts en samen met hem de rubriek gezondheid (medisch luik) in te vullen. Als je al een dossier hebt bij de FOD, neem dan ook je attest met je punten mee. Zo kan je huidige situatie met je vorige worden vergeleken.

 

Meer Info & bijlagen

Flyer IVT/IT - 125 Kb Flyer IVT/IT 125 Kb