BE-Alert: meteen verwittigd bij een noodsituatie

Zitdag FOD Sociale Zekerheid

De Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid, Directie-generaal Personen met een Handicap heeft zitdag iedere 4e woensdag van de maand van 10u tot 12u.

Deze zitdagen vinden plaats in het Sociaal Huis, Veurnestraat 22.

 

Op deze pagina

Aanverwante Info