BE-Alert: meteen verwittigd bij een noodsituatie

Volwassenenonderwijs

Het VormingPlushuis is één van de VormingPluscentra in de provincie. Het biedt een rijke waaier aan cursussen voor volwassenen.

Bij vzw Centrum voor Volwassenenonderwijs (CVO) Westhoek-Westkust kun je terecht voor computer- en taalopleidingen in onze stad en streek.

Vzw Avowest biedt tal van opleidingen of naschoolse vorming in de land- en tuinbouw en aanverwante sectoren, met medewerking van VTI Poperinge of andere instanties.  

Verder is er het CVO Cervo-Go, centrum voor volwassenenonderwijs met een ruim assortiment aan opleidingen in Poperinge: informatica, talen (Engels en Frans), Nederlands voor anderstaligen en bloemschikken. Je kan bij CVO Cervo-Go terecht om je bij te scholen voor beroepsdoeleinden, uit persoonlijke interesse, om te starten als ondernemer of om je verder te bekwamen in een hobby en te genieten van het sociaal contact dat het onderwijs je biedt. 

Tot slot is er ook nog Open-School Brugge-Oostende-Westhoek (Centrum voor Basiseducatie). Deze instantie biedt cursussen aan voor laaggeschoolde volwassenen; in de stedelijke bib vindt een computercursus plaats, in het dienstencentrum de cursus theoretisch rijbewijs.

 

 

 

 

Op deze pagina