BE-Alert: meteen verwittigd bij een noodsituatie

Kunstacademie

In de Stedelijke Kunstacademie zijn er vier afdelingen: Beeldende Kunst, Media, Muziek en Woord. In elke afdeling zijn er opleidingen voor jongeren en volwassenen.

Laat je verleiden door deze filmpjes: De aswolk en Het plan

Brede school

De Stedelijke Kunstacademie wil een Brede School zijn. Dat wil zeggen dat we graag samenwerken met andere onderwijsniveaus en -netten en ook met verenigingen uit de socio-culturele sector.

Met het basisonderwijs werkt de Kunstacademie op een gestructureerde manier samen. Meer informatie vind je hier.

 

Meer Info & bijlagen

Kunst-mag-ge-zien 2013 - 978 Kb Kunst-mag-ge-zien 2013 978 Kb

Nuttige Links

Kunstacademie 
Website van de kunstacademie 
Facebookpagina van de kunstacademie