BE-Alert: meteen verwittigd bij een noodsituatie

Wilsverklaring euthanasie

Wat?

In deze schriftelijke verklaring geef je je wil te kennen dat op het moment je je niet meer kan uiten, een arts euthanasie toepast indien de arts zich ervan verzekerd heeft:

 • dat je lijdt aan een ernstige en ongeneeslijke aandoening, veroorzaakt door een ongeval of door ziekte;
 • dat je niet meer bij bewustzijn bent;
 • dat deze toestand, volgens de stand van de wetenschap, onomkeerbaar is.

Deze regeling is opgenomen in de wet van 28 mei 2002 (Belgisch Staatsblad op 22 juni 2002).

Aan welke voorwaarden moet de wilsverklaring voldoen?

 1. De verklaring moet schriftelijk opgemaakt worden.
 2. De persoon is een wilsbekwame meerderjarige.
 3. De persoon is een oordeelsbekwame en ontvoogde minderjarige. De psycholoog of kinderpsychiater beslist over de oordeelsbekwaamheid van de minderjarige.
 4. Bij het opstellen van die verklaring moeten twee meerderjarige getuigen aanwezig zijn. Eén van de getuigen mag geen enkel belang hebben bij het overlijden van de verklaarder.
 5. In de verklaring mogen ook één of meerdere vertrouwenspersonen vermeld worden. Deze personen brengen in voorkomend geval de behandelende arts op de hoogte van de wilsverklaring. Aanduiding van één of meerdere vertrouwenspersonen is niet verplicht.
 6. De verklaring moet gedateerd worden en ondertekend zijn door alle partijen (verklaarder, getuigen en eventueel de vertrouwensperso(o)n(en). De ondertekening van de verklaarder en de getuigen moet op dezelfde dag gedateerd zijn. Let erop dat een huisarts wel getuige mag zijn maar geen vertrouwenspersoon.
 7. De verklaring vervalt na 5 jaar. De verklaring kan ingetrokken, herzien of vernieuwd worden.

Waar haal je de nodige documenten?

 • Je kan ze afhalen bij het loket Welzijn op de dienst Burgerzaken in het Sociaal Huis.
 • Je kan ze onderaan deze pagina downloaden.

Indienen van de wilsverklaring

Je komt persoonlijk met de ingevulde en ondertekende documenten naar het loket Welzijn op de dienst Burgerzaken in het Sociaal Huis.

Is iemand fysiek niet in staat om de verklaring zelf op te stellen en te tekenen, dan kan hij/zij een meerderjarig persoon aanwijzen die zijn/haar verzoek schriftelijk opstelt. Deze meerderjarige persoon

 • mag geen enkel materieel belang hebben bij het overlijden van de betrokkene.
 • moet de verklaring opstellen in het bijzijn van twee meerderjarige getuigen. Minstens één getuige mag geen materieel belang hebben bij het overlijden van de patiënt.

De wilsverklaring

 • Vermeldt dat de betrokkene niet in staat is te tekenen en waarom.
 • Moet gedateerd en ondertekend worden door degene die het verzoek schriftelijk opstelt, door de getuigen en, in voorkomend geval door één of meerdere vertrouwenspersonen.

Bij de wilsverklaring wordt een medisch getuigschrift gevoegd als bewijs dat de betrokkene fysiek blijvend niet in staat is de wilsverklaring op te stellen en te tekenen.

Wat moet je meebrengen?

 • Je identiteitskaart
 • Indien van toepassing, de identiteitskaart van de opsteller (dit indien de aanvrager fysiek niet in staat is om zelf de verklaring op te stellen).
 • Het ingevulde aanvraagformulier ‘Wilsverklaring euthanasie’.

De ambtenaar van de dienst Welzijn zal de verklaring invoeren in een centrale databank die wordt beheerd door de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid. Je krijgt een ontvangstbewijs van de registratie.

De wilsverklaring hernieuwen

Let op! De verklaring moet om de 5 jaar hernieuwd worden.
De herbevestiging gebeurt op dezelfde wijze als het indienen van de eerste wilsverklaring door middel van een nieuwe verklaring. Je kan ook op elk moment je verklaring intrekken.

Kostprijs?

Deze dienstverlening is gratis.

 

Meer Info & bijlagen

FORM Wilsverklaring euthanasie - 311 Kb FORM Wilsverklaring euthanasie 311 Kb