BE-Alert: meteen verwittigd bij een noodsituatie

Pensioen aanvragen

Voor werknemers uit de privésector en zelfstandigen die de normale pensioenleeftijd (65 jaar) bereiken en die in België wonen, wordt het pensioen zonder aanvraag toegekend. Zij ontvangen - ongeveer 1 jaar vóór ze de wettelijke pensioenleeftijd bereiken - een brief van de Federale Pensioensdienst (FPD) en/of het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen (RSVZ).

Wie als werknemer uit de privésector of als zelfstandige vóór de wettelijke pensioenleeftijd of erna, met pensioen wil gaan, kan via MyPension een aanvraag doen of kan een aanvraag indienen bij de dienst Welzijn, Veurnestraat 22.

(Statutaire) ambtenaren moeten in alle gevallen een pensioenaanvraag doen. Dit kan je zelf doen door een aanvraag te doen bij MyPension en tevens een formulier in te vullen die beschikbaar is op de website van de Federale pensioendienst Ambtenarenpensioenen. Indien gewenst kan hiervoor ook beroep worden gedaan op de dienst Welzijn, Veurnestraat 22.

 

Nuttige Links

Pensioen 
Federale Pensioendienst (ambtenaren en ander werknemers) 
Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen