BE-Alert: meteen verwittigd bij een noodsituatie

Pensioen aanvragen

Voor werknemers uit de privésector en zelfstandigen die de normale pensioenleeftijd (65 jaar) bereiken en die in België wonen, wordt het pensioen zonder aanvraag toegekend. Zij ontvangen - ongeveer 1 jaar vóór ze de wettelijke pensioenleeftijd bereiken - een brief van de Federale Pensioensdienst (FPD) en/of het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen (RSVZ).

Wie als werknemer uit de privésector of als zelfstandige vóór de wettelijke pensioenleeftijd of erna, met pensioen wil gaan, kan een aanvraag indienen bij de dienst Welzijn, Veurnestraat 22.

(Statutaire) ambtenaren moeten bij het bereiken van de wettelijke pensioenleeftijd een aanvraag doen bij hun laatste werkgever.

 

Nuttige Links

Pensioen 
Federale Pensioendienst (ambtenaren en ander werknemers) 
Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen