BE-Alert: meteen verwittigd bij een noodsituatie

Reispas

Wat?

 • Een een reispas of paspoort, eventueel aangevuld met een visum, heb je nodig wanneer je naar bepaalde landen buiten de Europese Unie reist. U kunt ook altijd inlichtingen verkrijgen bij de ambassade of het consulaat van het land van bestemming.
 • Het Belgisch paspoort bevat ook biometrische gegevens: naast de gegevens over uw identiteit en nationaliteit, uw handtekening (+ 6 jaar) en uw foto bevat het ook uw vingerafdrukken (+ 12 jaar).
 • Geldigheid:
  - >18 jaar: 7 jaar
  - <18 jaar: 5 jaar

Wie?

 • Iedereen die de Belgische nationaliteit bezit en in Poperinge woont op de datum van aanvraag kan een reispas aanvragen. Belgen in het buitenland vragen hun paspoort aan bij de Belgische ambassade of het Belgische consulaat dat bevoegd is voor de plaats waar ze zich bevinden.
 • Ook een minderjarige kan een reispas verkrijgen, de minderjarige dient wel vergezeld te worden van een ouder of voogd.

Hoe?

 • Voor de aanvraag van een reispas kom je persoonlijk tijdens de openingsuren langs bij het loket Strafregister, identiteitskaarten en rijbewijzen op de dienst Burgerzaken in het administratief centrum, te bereiken via de binnenkoer van het stadhuis.
 • Je dient in het bezit te zijn van een geldige Belgische identiteitskaart en 1 pasfoto in kleur met een witte achtergrond. De pasfoto die u meebrengt moet voldoen aan de normen opgelegd door de International Civil Aviation Organization (I.C.A.O). Het is belangrijk dat uw gezicht goed zichtbaar is. U moet recht in de lens kijken met een neutrale gezichtsuitdrukking (mond gesloten, geen glimlach). Als uw pasfoto niet voldoet aan de voorwaarden, kunt u geen paspoort aanvragen!
 • Er moet betaald worden bij de aanvraag, dit kan contant of elektronisch.
 • Indien je nog over een oud of vervallen paspoort beschikt, neem je dit mee. Het vervallen exemplaar zal door de medewerker op de dienst rijbewijzen en reispassen worden vernietigd.

Hoe lang duurt het?

 • De reispas kun je na ongeveer 7 werkdagen afhalen.
 • Wanneer je kiest voor een spoedprocedure kun je de reispas de dag nadien al afhalen indien je het paspoort voor 15 uur hebt aangevraagd.

Kostprijs?

 • Gewone procedure:
  • Volwassenen: 80 euro
  • Minderjarigen: 50 euro
 • Spoedprocedure:
  • Volwassenen: 255 euro
  • Minderjarigen: 225 euro
 • Spoedprocedure met afhaling te Brussel:
  • Volwassenen: 315 euro
  • Minderjarigen: 285 euro
 

Op deze pagina

Aanverwante Info