BE-Alert: meteen verwittigd bij een noodsituatie

Kids-ID

Wat?

 • De kids-ID is een identiteitsbewijs voor kinderen jonger dan twaalf.
 • De kids-ID doet dienst als officieel reisdocument voor kinderen.
 • Kinderen vanaf 6 jaar kunnen de kids-ID gebruiken om zich te identificeren op het internet.
 • Via het systeem 'Hallo ouders' kunnen ouders zeven persoonlijke telefoonnummers verbinden aan de kids-ID van hun kind.
 • De kids-ID blijft drie jaar geldig.
 • Bijkomende info: www.ibz.rrn.fgov.be/nl/identiteitsdocumenten/kids-id/

Wie?

 • De kids-ID is bestemd voor Belgische kinderen jonger dan 12 jaar.

Hoe?

 • Voor de aanvraag komt één van de ouders of voogd samen met het kind naar het loket Bevolking op de dienst Burgerzaken in het administratief centrum, te bereiken via de binnenkoer van het stadhuis (tijdens de openingsuren).
 • Aangezien de productie van een kids-ID 3 tot 6 weken in beslag neemt, kom je best ruim voor de aanvang van je reis.
 • De ouder of voogd dient in het bezit te zijn van een geldige identiteitskaart, een pasfoto (met witte achtergrond, gemaakt door een beroepsfotograaf) van het kind. De pasfoto die u meebrengt moet voldoen aan de normen opgelegd door de International Civil Aviation Organization (I.C.A.O). Het is belangrijk dat uw gezicht goed zichtbaar is. U moet recht in de lens kijken met een neutrale gezichtsuitdrukking (mond gesloten, geen glimlach). Als uw pasfoto niet voldoet aan de voorwaarden, kunt u geen kidsID aanvragen!

Wanneer afhalen?

 • De ouder of de voogd kan de kids-ID komen afhalen aan het loket Bevolking op de dienst Burgerzaken nadat hij of zij de PIN -en PUK-code heeft ontvangen.
 • Breng de codes mee bij de afhaling!

Wat bij verlies van PIN- en PUK-code?

Zie e-ID.

Wat bij verlies of diefstal?

 • Je dient het verlies of de diefstal van de kids-ID aan te geven in het stadhuis.
 • Je hoeft niet naar de politie te gaan.

Kostprijs?

 • Gewone procedure: €7
 • Zeer dringende procedure (D+1): €90 (Afhaling in de namiddag)
 • Zeer dringende procedure met afhaling te Brussel voor de middag (D+1): €121

 

Op deze pagina

Aanverwante Info