BE-Alert: meteen verwittigd bij een noodsituatie

Getuigschrift van samenstelling gezin

Wat?

  • Een getuigschrift van samenstelling van het gezin vermeldt alle leden van het gezin.

Wie?

  • Je kunt enkel een getuigschrift van samenstelling van het gezin afhalen voor je eigen gezin.

Hoe?

Je kunt het getuigschrift van samenstelling van het gezin op verschillende manieren verkrijgen:

  • Via het e-loket: vul het aanvraagformulier in - het getuigschrift van samenstelling van het gezin wordt je per email of per post bezorgd.
  • Telefonisch via het nummer 057/34 66 73. Het getuigschrift van samenstelling van het gezin wordt je per post bezorgd.
  • Bij de dienst bevolking in het administratief centrum, te bereiken via de binnenkoer van het stadhuis (tijdens de openingsuren): breng je identiteitskaart mee; je krijgt het getuigschrift van samenstelling van een gezin direct mee.

Kostprijs?

  • Een getuigschrift van samenstelling van het gezin is gratis.