BE-Alert: meteen verwittigd bij een noodsituatie

Uittreksel strafregister

Wat?

  • Een uittreksel uit het strafregister is het vroegere bewijs van goed gedrag en zeden. Het vermeldt de eventuele veroordelingen van de aanvrager.
  • Er bestaan twee modellen:

Model 1 (art.596 SV): het gewone model: bestemd voor de uitoefening van een activiteit die NIET onder de opvoeding, de psycho-, medische en sociale begeleiding, de jeugdbijstand, de kinderbescherming, de animatie of de omkadering van minderjarigen valt.

Model 2 (art.596.2 SV): bestemd voor de uitoefening van een activiteit die onder de opvoeding, de psycho-, medische en sociale begeleiding, de jeugdbijstand, de kinderbescherming, de animatie of de omkadering van minderjarigen valt.

*Model 1 gereglementeerde activiteiten (art.596.1SV): model bestemd voor een activiteit waarvoor de toegangs- of uitoefeningsvoorwaarden (vastgesteld bij wets- of verordeningsbepalingen) zijn gereglementeerd (bestemd voor de openbare besturen, particulieren en privé-instellingen).

Wie?

  • Je vraagt een uittreksel uit het strafregister persoonlijk aan.

Hoe?

Je kunt het uittreksel uit het strafregister op verschillende manieren verkrijgen:

  • Via het e-loket:

    https://poperinge.egovflow.be/

  • Bij het loket Bevolking op de dienst Burgerzaken in het administratief centrum, te bereiken via de binnenkoer van het stadhuis (tijdens de openingsuren): breng je identiteitskaart mee; in de meeste gevallen krijg je het uittreksel uit het strafregister direct mee.

Kostprijs?

  • Een uittreksel uit het strafregister is gratis.
 

Op deze pagina

Aanverwante Info