BE-Alert: meteen verwittigd bij een noodsituatie

Uittreksel of afschrift uit de overlijdensakte

Wat?

 • Een afschrift uit de overlijdensakte is een fotokopie van de akte en vermeldt alle gegevens, ook de afstamming.
 • Een uittreksel uit de overlijdensakte vermeldt geen afstamming.

Wie?

 • Je kunt een uittreksel of afschrift uit de overlijdensakte aanvragen voor personen die Poperinge als domiciliegemeente hadden op het moment van overlijden of voor personen die in Poperinge overleden zijn.
 • Volgende personen kunnen een afschrift verkrijgen:
  • bloedverwanten, de echtgenoot/ echtgenote, erfgenamen, de wettelijke vertegenwoordiger
  • openbare overheden
  • notaris, advocaat, deurwaarder
 • Andere personen kunnen slechts een afschrift verkrijgen mits schriftelijke toestemming.

Hoe?

Je kunt het uittreksel of afschrift uit de overlijdensakte op verschillende manieren verkrijgen:

 • Via het e-loket: vul het aanvraagformulier in - het uittreksel/ afschrift uit de overlijdensakte wordt je per email of per post bezorgd.
 • Telefonisch via het nummer 057 34 66 75. Het uittreksel/ afschrift wordt je per post bezorgd.
 • Bij het loket Burgerlijke Stand op de dienst Burgerzaken in het administratief centrum, te bereiken via de binnenkoer van het stadhuis (tijdens de openingsuren): breng je identiteitskaart mee; je krijgt het uittreksel of afschrift uit de overlijdensakte direct mee.

Kostprijs?

 • Een uittreksel of afschrift uit de overlijdensakte is gratis.

Opmerking

 • Voor de afschriften uit de overlijdensakte van vóór 1910 kun je bij het stadsarchief terecht.