BE-Alert: meteen verwittigd bij een noodsituatie

Uittreksel of afschrift uit de huwelijksakte

Wat?

 • Een afschrift uit de huwelijksakte is een fotokopie van de akte en vermeldt alle gegevens, ook de afstamming.
 • Een uittreksel uit de huwelijksakte vermeldt geen afstamming.

Wie?

 • Je kunt een uittreksel of afschrift uit de huwelijksakte aanvragen voor iedereen die in Poperinge gehuwd is.
 • Opgelet: als je in Poperinge woont, maar getrouwd bent in een andere stad, dien je je tot die andere stad te wenden om een uittreksel of afschrift uit de huwelijksakte aan te vragen.
 • Volgende personen kunnen een afschrift verkrijgen:
  • de persoon zelf
  • bloedverwanten, de echtgenoot/ echtgenote, erfgenamen, de wettelijke vertegenwoordiger
  • openbare overheden
  • notaris, advocaat, deurwaarder
 • Andere personen kunnen slechts een afschrift verkrijgen mits schriftelijke toestemming.

Hoe?

Je kunt het uittreksel of afschrift uit de huwelijksakte op verschillende manieren verkrijgen:

 • Via het e-loket: vul het aanvraagformulier in - het uittreksel/ afschrift uit de huwelijksakte wordt je per email of per post bezorgd.
 • Telefonisch via het nummer 057 34 66 75. Het uittreksel/ afschrift wordt je per post bezorgd.
 • Bij het loket Burgerlijke Stand op de dienst Burgerzaken in het administratief centrum, te bereiken via de binnenkoer van het stadhuis (tijdens de openingsuren): breng je identiteitskaart mee; je krijgt het uittreksel  of afschrift uit de huwelijksakte direct mee.

Kostprijs?

 • Een uittreksel of afschrift uit de huwelijksakte is gratis.

Opmerking

 • Voor de afschriften uit de huwelijksakte van vóór 1910 kun je bij het stadsarchief terecht.