BE-Alert: meteen verwittigd bij een noodsituatie

Aangeven van een levensloos kind

Begrip

  • Levenloos aangegeven kinderen zijn kinderen die doodgeboren zijn.
  • De aangifte van een doodgeboren kind is slechts noodzakelijk wanneer het kind minstens 6 maanden door de moeder is gedragen.
  • Indien de foetus geen 6 maanden oud is, moet geen aangifte gedaan worden en kan de teraardebestelling gebeuren zonder verlof van de ambtenaar van de burgerlijke stand.
  • Dit is niet van toepassing wanneer het kind leefde op het ogenblik van de geboorte, doch overleed vooraleer de geboorte werd aangegeven. In dit geval wordt een geboorte- en overlijdensakte opgemaakt en geen akte van aangifte van een levenloos kind.

Formaliteiten

  • De aangifte van een levenloos kind wordt gedaan door de ouders of begrafenisondernemer bij het loket Burgerlijke Stand op de dienst Burgerzaken van de overlijdensplaats.
  • De akte wordt ingeschreven in het register van de akten van overlijden.
  • Het nieuwe artikel 80bis voorziet in de niet-verplichte toekenning van een voornaam voor het kindje. Dit is zeker geen verplichting en de ouders hebben hierin de vrije keuze.