BE-Alert: meteen verwittigd bij een noodsituatie

Praktische regelingen

Kraamgeld

 • Vanaf de 6de zwangerschapsmaand kan je als loontrekkende, werkzoekende, invalide, gepensioneerde of loopbaanonderbreker, het kraamgeld aanvragen.
 • Dit gebeurt d.m.v. een formulier dat je ontvangt van je werkgever of het kinderbijslagfonds.
 • De uitbetaling van de premie kan reeds na het verstrijken van de 7de zwangerschapsmaand gebeuren.
 • Het kan tot 3 jaar na de geboorte worden aangevraagd.

Meer informatie? 

 • Rijksdienst voor kinderbijslag voor werknemers
  Trierstraat 70, 1000 Brussel
  tel. 0800/94.434 (gratis nummer)
 • Ministerie van Sociale Zaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
  Zwarte-Lievevrouwstraat 3c, 1000 Brussel
  tel. 02/509.82.96.

Inentingen

 • Bij de aangifte krijg je een inentingskaart voor het kind. Daarop zijn een aantal basisinentingen vermeld.
 • De inenting tegen poliomyelitis (kinderverlamming) is verplicht en moet voor de leeftijd van 18 maanden gebeurd zijn.
 • Inentingen tegen difterie, tetanus, kinkhoest, bof en rubella zijn niet verplicht maar ten zeerste aanbevolen.

Geboortepremie

 • Werkgevers, ziekenfondsen en syndicaten geven bij een geboorte soms een geboortepremie. Indien je daarvan wenst te genieten neem je best met hen contact op.

Welke instellingen breng je op de hoogte?

 • Je ziekenfonds kun je door middel van het attest dat je krijgt na de aangifte op de hoogte brengen.
 • Eventueel je financiële instelling voor het verkrijgen van een gunstiger intrestvoet voor de lening.
 • Eventueel de huisvestingsmaatschappij voor het verkrijgen van een voordeliger huurregeling
 • Bij je elektriciteitsmaatschappij kun je vanaf het derde kind genieten van een vermindering op het jaarlijks verbruik.
 • Vanaf het tweede kind kun je ook vermindering genieten van de belasting op onroerende voorheffing.
 

Op deze pagina

Aanverwante Info