BE-Alert: meteen verwittigd bij een noodsituatie

Benoit Vrambout

Provinciegouverneur

° Poperinge, 16 mei 1816 - † Brugge, 1 augustus 1877

Benoit Vrambout, zoon van een touwslager, studeerde in Poperinge en Roeselare. In 1840 promoveerde hij aan de universiteit van Leuven tot doctor in de rechten. Hij vestigde zich als advocaat in Ieper en werd er later rechter bij de Rechtbank van Eerste Aanleg.

Zijn politieke loopbaan begon hij in 1842 als liberaal gemeenteraadslid in Poperinge. Op 32-jarige leeftijd werd hij tot provincieraadslid verkozen en in 1849 werd hij lid van de Bestendige Deputatie van West-Vlaanderen. Om deze functie uit te kunnen oefenen verhuisde Benoit Vrambout naar Brugge. Met onder meer zijn Question du paupérisme dans les Flanders, Rapport, dat hij samen met Ernest Merghelynck opstelde, liet hij zich in sociaal-economische debatten opmerken. Mede hierdoor werd hij in 1857, ter vervanging van Adolphe de Vrière, als tijdelijk provinciegouverneur aangesteld. Twee jaar later volgde zijn definitieve benoeming.

Als gouverneur legde hij vooral de nadruk op de provinciale economie, sociale thema's en het onderwijs. Hierdoor wordt Vrambout als de eerste democratische gouverneur beschouwd. Tijdens de zware economische crisis van 1845-1848 had hij de ellende in Vlaanderen van dicht bij meegemaakt. Dit stimuleerde hem zowel om in West-Vlaanderen grootste infrastructuurwerken te laten uitvoeren als om van Vlaanderen een van zijn stokpaardjes te maken. Vrambout zorgde er bijvoorbeeld voor dat alle provinciale documenten, die voor het publiek bestemd waren, in beide landstalen gedrukt werden. Hij was ook een voortrekker bij het zoeken van toenadering met Nederland.

Het grootste gedeelte van zijn ambtstermijn kenmerkte zich echt door moeilijke politieke omstandigheden. Vanaf 1864 moest hij immers als liberaal gouverneur met een hoofdzakelijk katholieke Provincieraad en Bestendige Deputatie samenwerken.

Benoit Vrambout overleed ongehuwd op 61-jarige leeftijd in Brugge. Als provinciegouverneur werd hij door Jonkheer Léon Ruzette opgevolgd.

 

Foto's

  • Benoit Vrambout - Geboorteakte 14 juni 1816
  • Benoit Vrambout - Mededeling overlijden door Provinciaal bestuur (1877)
Benoit Vrambout

Op deze pagina

Aanverwante Info