BE-Alert: meteen verwittigd bij een noodsituatie

Lodewijk Makeblyde

Jezuïet en dichter 

° Poperinge, 24 maart 1564 - † Voorschoten, 17 augustus 1630

Lodewijk Makeblyde, zoon van een burgemeester van Poperinge, volgde zijn  humaniora in Sint-Omer, studeerde filosofie in Douai en theologie in Leuven. In 1586 trad hij binnen in de orde van de Jezuïeten. Hij werd in 1607 belast met het opstellen van een catechismus voor alle Nederlandstalige bisdommen en schreef berijmde gebeden voor en na het eten die eeuwenlang in voege bleven. Hij predikte en gaf les op diverse locaties in de katholieke Zuidelijke Nederlanden.

In 1611 werd hij als missionaris uitgestuurd naar Delft in het kader van de contrareformatorische Hollandse Zending. In 1617 opende hij er een derde schuilkerk. Hij werd begraven in het priesterkoor van de kerk van Voorschoten. De stedelijke polyvalente zaal en een straat werden naar hem genoemd.

 

Foto's

  • Stadshal Maeke Blyde
  • Lodewijk Makeblyde - Den schat der christelycker leeringhe
  • Lodewijk Makeblyde - Den hemelschen handel der devote sielen
Lodewijk Makeblyde

Op deze pagina

Aanverwante Info