BE-Alert: meteen verwittigd bij een noodsituatie

Historische kranten

De interessante krantencollectie die is bewaard in het stadsarchief, maakt onderzoek naar de 20ste-eeuwse geschiedenis van Poperinge en bij uitbreiding de hele Westhoek mogelijk.

In 2004 schonk de drukkerij Sansen naast het bedrijfsarchief immers ook de integrale reeks van De Poperinghenaar. Die krant verscheen vanaf 1904 als Het Notarieel en Nijverheids Annonceblad voor Poperinghe en Omstreken, werd in 1906 tot De Poperinghenaar omgedoopt en kreeg 40 jaar later zijn definitieve naam: Het Wekelijks Nieuws.

Daarnaast bevatte de schenking ook het fotoarchief van dit weekblad, bestaande uit ruim 700.000 beelden en andere periodieken zoals Echo, Ons Volk Ontwaakt, De Gazet van Poperinghe, De Toekomst,...

Binnen het project 100 jaar Het Wekelijks Nieuws werden verschillende kranten uit de collectie van het stadsarchief gedigitaliseerd. Deze zijn te raadplegen via Historische Kranten.

Voor een volledig overzicht van de Belgische kranten in Vlaamse archieven, bibliotheken en erfgoedinstellingen kan je de databank van Abraham consulteren.

 

Foto's

  • Het Notarieel Annonceblad voor Poperinghe en omstreken (1904)
  • Het Nieuwsblad van Poperinghe (1910)
  • De Poperingsche Keikop (1917)
  • Het Poperinghenaartje (1917)
  • De Gazet van Poperinghe (1921)
  • Het Wekelijks Nieuws (1985)
De Poperinghenaar (1911)

Op deze pagina

Aanverwante Info