BE-Alert: meteen verwittigd bij een noodsituatie

't Vogeltje

t Vogeltje

Bruno van Merris, deken in Poperinge, stichtte in 1837 een klooster op het gehucht "'t Vogeltje". Klooster en school dateren uit 1841, de kapel werd in 1856 ingewijd.  Het praalgraf van de stichter bevindt zich in de kapel toegewijd aan O.-L.-Vrouw Onbevlekt; de patroonheiligen van de weldoeners sieren de brandvensters.

 

Nuttige Links

Vogeltje 
Bewonersplatform 't Vogeltje