BE-Alert: meteen verwittigd bij een noodsituatie

Citymarketing: Poperinge richt haar blik op de toekomst

Zoals bij de meeste steden in de Westhoek veronderstellen veel mensen dat ook de stad Poperinge aan het einde van de wereld ligt. Niets is minder waar! De stad Poperinge probeert zoveel mogelijk deze vooroordelen de wereld uit te helpen. Haar kwaliteiten bevinden zich immers binnen handbereik.

Om haar unieke troeven uit te spelen en zich te differentiëren van de andere, concurrerende, steden en gemeenten, heeft de stad Poperinge een langetermijnstrategie opgesteld: het citymarketingplan. Hiervoor werden alle troeven en sterkten eigen aan de stad als uitgangspunt genomen. En dat zijn er heel wat. De groene, rustige en open omgeving, het uitgebreide bewegwijzerde fietsnetwerk, de historische binnenstad en het culturele aanbod, om er maar enkele te noemen.

Speerpunten

Het citymarketingplan vormt het kader waarbinnen de stad Poperinge de komende jaren zal werken. Vier essentiële speerpunten komen hierbij aan de orde. De eerste is "Poperinge, kwaliteitsvolle werkbiotoop". De basis is het nog steviger aanhalen van de unieke economische positie van de stad ten opzichte van haar omliggende steden en gemeenten. Het uitspelen van zowel haar lokale, vrijetijds-, kennisgerelateerde als creatieve economie, zorgt voor een sterke / hoge aantrekkingskracht van Poperinge op zowel inwoners als bezoekers.

"Poperinge, kwaliteitsvolle woonomgeving" is de tweede bouwsteen. De combinatie van haar groene omgeving en fantastische activiteiten geeft de stad alle capaciteiten om zich een kwaliteitsvolle woonomgeving te noemen. Poperinge is een rustige en toch dynamische stad, waar het bovendien heel aangenaam vertoeven is, ver weg van congestie. De komende tien jaar worden elk jaar maar liefst 60 nieuwe percelen van privé- en sociale kavels tegen betaalbare prijzen binnen de ring en in de deelgemeenten gerealiseerd.

Het voorlaatste luik is "Poperinge, kwaliteitsvolle en pittige kern(en)". Het hart van Poperinge wordt gevormd door het bruisende, dynamische en charmante centrum. Toch mogen ook de verschillende deelkernen van Poperinge niet achterblijven, want ook daar behoren kwaliteit en pit tot het dagelijkse leven.

Het afsluitende speerpunt is "Poperinge, kwaliteitsvolle vrijetijdsoase". Talbot House, hoevetoerisme, gastronomie, evenementen, het Hoppemuseum, ... Poperinge beschikt over ontelbare mogelijkheden voor bezoekers en inwoners om hun vrije tijd goed te benutten. De vestiging van deze unieke mix van totaalbeleving zal de aantrekkingskracht op recreanten enkel verhogen.

De komende jaren zal de stad Poperinge zich op deze speerpunten concentreren om haar ambitieuze toekomstvisie waar te maken. De eerste stap is reeds gezet met de opmaak van de nieuwe huisstijl. Het beeldmerk 'Kei van een stad' waarbij de visualisatie en kleurgebruik het unieke karakter van de stad en haar deelkernen symboliseert. De nieuwe baseline vat de beloftevolle essentie van de bereikbare kwaliteitsvolle stad op een dynamische manier samen.

Het volledige Citymarketingrapport vind je bij de bijlages op deze pagina.

 

Meer Info & bijlagen

Citymarketing:eindrapport - 2.9 Mb Citymarketing:eindrapport 2.9 Mb
Huisstijlgids stad Poperinge - 3.6 Mb Huisstijlgids stad Poperinge 3.6 Mb