BE-Alert: meteen verwittigd bij een noodsituatie

Beleidsplannen

De strategische beleidsnota 2014-2019 zet de grote beleidslijnen uit voor de lopende legislatuur. Vertrekkend vanuit een omvangrijke omgevingsanalyse en een uitgebreid participatietraject werden de missie en visie voor de komende jaren voor onze Hoppestad geschreven. De geformuleerde doelstellingen en bijhorende actieplannen worden elk jaar geconcretiseerd in een beleidsnota bij het budget, met daarin de concrete acties voor dat jaar.

Over de meerjarenplanning 2014-2019 realiseerde de communicatiedienst begin 2014 een extra nummer van de stadskrant.

Bekijk hier het filmpje over de meerjarenplanning 2014-2019.

 

Meer Info & bijlagen

Samenvatting omgevingsanalyse - 96 Kb Samenvatting omgevingsanalyse 96 Kb
Globale SWOT - 55 Kb Globale SWOT 55 Kb
Missie en visie - 106 Kb Missie en visie 106 Kb
Meerjarenplan stad - OCMW 2019 (publicatie: 20/12/2018) - 6.4 Mb Meerjarenplan stad - OCMW 2019 (publicatie: 20/12/2018) 6.4 Mb
Aanpassing meerjarenplan stad - OCMW 2019 (publicatie: 4/7/2019) - 4.3 Mb Aanpassing meerjarenplan stad - OCMW 2019 (publicatie: 4/7/2019) 4.3 Mb
Jaarrekening 2018 stad (publicatie: 4/7/2019) - 8.2 Mb Jaarrekening 2018 stad (publicatie: 4/7/2019) 8.2 Mb
Jaarrekening 2018 OCMW (publicatie: 4/7/2019) - 3.4 Mb Jaarrekening 2018 OCMW (publicatie: 4/7/2019) 3.4 Mb

Op deze pagina

Aanverwante Info