BE-Alert: meteen verwittigd bij een noodsituatie

Uitzonderingen op de openbaarheid van bestuur

Op het basisprincipe van de openbaarheid van bestuur gelden een aantal uitzonderingen:

  • Registers en akten van de burgerlijke stand
  • Bevolkingsregisters
  • Strafregister
  • Dossiers over personen en personeel

Ook voor de stedenbouwdossiers gelden speciale regels. Zo kan je een aanvraag voor een stedenbouwkundige vergunning slechts inzien nadat de vergunning werd verleend, tenzij de wet zelf in een openbaar onderzoek voorziet.

De inzage van een dossier kan geweigerd worden omwille van een grondige reden (bijvoorbeeld de vraag om inzage is onredelijk (veel opzoekingswerk), de vraag werd te vaag geformuleerd of omwille van wettelijke beperkingen).

Meer informatie over de uitzonderingsgronden vind je op de website van de Vlaamse overheid.