BE-Alert: meteen verwittigd bij een noodsituatie

Stadsbestuur informeert bewoners zélf actief

Net als de andere overheden in Vlaanderen, moet het stadsbestuur je duidelijke informatie geven over zijn beleid en dienstverlening.

Het stadsbestuur doet dit via volgende kanalen:

  • de maandelijkse publicatie van de Stadskrant Poperinge
  • tal van folders en brochures die je in de diverse stedelijke gebouwen vindt
  • bewonersbrieven
  • informatie- en inspraakvergaderingen
  • de bewonersplatforms in de deelgemeenten
  • per telefoon
  • aan het loket
  • via de pers (persberichten)
  • via de stedelijke website
  • een aantal elektronische nieuwsbrieven

Bovendien moet elke brief de naam en het telefoonnummer vermelden van de persoon die je dossier behandelt.