BE-Alert: meteen verwittigd bij een noodsituatie

Bestuursdocumenten: wat zijn dat?

Het begrip 'bestuursdocument' wordt breed opgevat: de drager van informatie, in welke vorm ook, waarover de stad beschikt.

Zowel schriftelijke stukken, geluids- of beeldopnamen, notulen, processen-verbaal, statistieken, contracten, films, foto's, enz...

Opgelet

Het gewenste document moet niet noodzakelijk opgemaakt of geproduceerd zijn door de instantie waarj het wordt opgevraagd: het volstaat dat het document in het bezit is van die instantie om onder de principiële openbaarheid te vallen.

Een verzoek om openbaarmaking kan evenwel geen verplichting met zich meebrengen om bestuursdocumenten te verwerken of te analyseren, laat staat om bepaalde documenten aan te maken.