BE-Alert: meteen verwittigd bij een noodsituatie

Bestuursdocumenten inkijken: hoe aanvragen?

Het stadsbestuur wil de aanvrager van een bestuursdocument zoveel mogelijk informatie bezorgen.

Ook het inkijken van een document of het krijgen van een kopie behoort tot de mogelijkheden. Strikt genomen moet je je aanvraag om een bestuursdocument in te kijken of er een kopie van te krijgen, wel schriftelijk indienen. Dat mag per brief, fax, e-mail of door persoonlijk een brief te overhandigen.

De juiste overheid

Je richt je aanvraag uiteraard best tot de overheid die over het bestuursdocument beschikt, of tot de communicatieambtenaar ervan. Die stuurt je aanvraag dan naar de juiste dienst door. Ook als je je vraag bij de verkeerde dienst hebt ingediend, moet die ze zo snel mogelijk doorsturen. Je wordt daarvan op de hoogte gebracht.

Wees duidelijk - weigering

Als je aanvraag bij de juiste dienst is terechtgekomen, wordt ze geregistreerd. Vanaf die datum beginnen de termijnen te lopen. Binnen de 15 dagen krijg je normaal een antwoord met de beslissing. Als die positief is, krijg je binnen de dertig dagen inzage of een kopie. Als er meer tijd nodig is om de informatie te verzamelen of om na te gaan of er een uitzondering van toepassing is, dan krijg je een bericht dat die termijn met 15 dagen verlengd wordt. Je krijgt dan bij een positieve beslissing binnen de 45 dagen inzage of een kopie. Is de beslissing negatief, dan kun je beroep aantekenen. Hoe je dat doet, staat bij de beslissing vermeld.