Interactieve beurs en infodag voor 55-plussers BE-Alert: meteen verwittigd bij een noodsituatie

Openbaarheid van bestuur

Openbaarheid van bestuur omvat:

  • Actieve openbaarheid: elke overheid in Vlaanderen, dus ook een gemeentebestuur, is verplicht haar burgers zo goed mogelijk te informeren.
  • Inzagerecht: elke burger heeft het recht om bestuursdocumenten in te kijken.
  • Passieve openbaarheid: elke burger heeft het recht om van bestuursdocumenten een kopie te ontvangen en uitleg te krijgen.

Op www.vlaanderen.be/openbaarheid vind je alle informatie over het decreet openbaarheid van bestuur. Je kunt er ook online je vraag stellen.

Je stelt je vraag uiteraard best aan de juiste overheid. Weet je niet bij welke overheid je moet zijn, dan kan je gratis de Vlaamse Infolijn bellen (tel. 1700).

Bekendmakingen

De besluitenlijsten, reglementen, verordeningen worden bekendgemaakt onder de rubriek van het bestuursorgaan (gemeenteraad, OCMW-raad, college van burgemeester en schepenen, vast bureau, besluiten burgemeester,...).

De bekendmakingen voor het zonecollege en de zoneraad van Brandweer Westhoek vind je op deze pagina's:

zoneraad.brandweerwesthoek.be

zonecollege.brandweerwesthoek.be

Bekendmakingen van de politieraad vind je via volgende website: https://www.arroieper.be/nl/pagina/15-16-83/de-politieraad.html

 

Meer Info & bijlagen

2019-09-05 Bekendmaking tijdelijke politieverordening - 455 Kb 2019-09-05 Bekendmaking tijdelijke politieverordening 455 Kb
2019-09-10 Bekendmaking tijdelijke politieverordening - 470 Kb 2019-09-10 Bekendmaking tijdelijke politieverordening 470 Kb
2019-09-17 Bekendmaking tijdelijke politieverordening - 466 Kb 2019-09-17 Bekendmaking tijdelijke politieverordening 466 Kb
2019-09-18 Bekendmaking openbaar onderzoek leegstaande bedrijfsruimten - 603 Kb 2019-09-18 Bekendmaking openbaar onderzoek leegstaande bedrijfsruimten 603 Kb
2019-09-24 Bekendmaking tijdelijke politieverordening - 470 Kb 2019-09-24 Bekendmaking tijdelijke politieverordening 470 Kb
2019-09-26 Bekendmaking verlenging sluiting grensparking Callicannes - 454 Kb 2019-09-26 Bekendmaking verlenging sluiting grensparking Callicannes 454 Kb
2019-09-25 Bekendmaking tijdelijke politieverordening - 460 Kb 2019-09-25 Bekendmaking tijdelijke politieverordening 460 Kb
2019-10-01 Bekendmaking tijdelijke politieverordening - 465 Kb 2019-10-01 Bekendmaking tijdelijke politieverordening 465 Kb
2019-10-08 Bekendmaking tijdelijke politieverordening - 466 Kb 2019-10-08 Bekendmaking tijdelijke politieverordening 466 Kb
2019-10-15 Bekendmaking tijdelijke politieverordening - 469 Kb 2019-10-15 Bekendmaking tijdelijke politieverordening 469 Kb