Tournée Minérale BE-Alert: meteen verwittigd bij een noodsituatie

Openbaarheid van bestuur

Openbaarheid van bestuur omvat:

  • Actieve openbaarheid: elke overheid in Vlaanderen, dus ook een gemeentebestuur, is verplicht haar burgers zo goed mogelijk te informeren.
  • Inzagerecht: elke burger heeft het recht om bestuursdocumenten in te kijken.
  • Passieve openbaarheid: elke burger heeft het recht om van bestuursdocumenten een kopie te ontvangen en uitleg te krijgen.

Op www.vlaanderen.be/openbaarheid vind je alle informatie over het decreet openbaarheid van bestuur. Je kunt er ook online je vraag stellen.

Je stelt je vraag uiteraard best aan de juiste overheid. Weet je niet bij welke overheid je moet zijn, dan kan je gratis de Vlaamse Infolijn bellen (tel. 1700).

Bekendmakingen

De besluitenlijsten, reglementen, verordeningen worden bekendgemaakt onder de rubriek van het bestuursorgaan (gemeenteraad, OCMW-raad, college van burgemeester en schepenen, vast bureau, besluiten burgemeester,...).

De bekendmakingen voor het zonecollege en de zoneraad van Brandweer Westhoek vind je op deze pagina's:

zoneraad.brandweerwesthoek.be

zonecollege.brandweerwesthoek.be

 

Meer Info & bijlagen

2019-01-08 Bekendmaking tijdelijke politieverordening - 436 Kb 2019-01-08 Bekendmaking tijdelijke politieverordening 436 Kb
2019-01-15 Bekenkmaking tijdelijke politieverordening - 429 Kb 2019-01-15 Bekenkmaking tijdelijke politieverordening 429 Kb
2019-02-18 Bekendmaking politiebesluit gouverneur verkiezingen 2019 - 655 Kb 2019-02-18 Bekendmaking politiebesluit gouverneur verkiezingen 2019 655 Kb
2019-02-19 Bekendmaking tijdelijke politieverordening - 464 Kb 2019-02-19 Bekendmaking tijdelijke politieverordening 464 Kb