Stappenclash BE-Alert: meteen verwittigd bij een noodsituatie

Openbaarheid van bestuur

Openbaarheid van bestuur omvat:

  • Actieve openbaarheid: elke overheid in Vlaanderen, dus ook een gemeentebestuur, is verplicht haar burgers zo goed mogelijk te informeren.
  • Inzagerecht: elke burger heeft het recht om bestuursdocumenten in te kijken.
  • Passieve openbaarheid: elke burger heeft het recht om van bestuursdocumenten een kopie te ontvangen en uitleg te krijgen.

Op www.vlaanderen.be/openbaarheid vind je alle informatie over het decreet openbaarheid van bestuur. Je kunt er ook online je vraag stellen.

Je stelt je vraag uiteraard best aan de juiste overheid. Weet je niet bij welke overheid je moet zijn, dan kan je gratis de Vlaamse Infolijn bellen (tel. 1700).

Bekendmakingen

De besluitenlijsten, reglementen, verordeningen worden bekendgemaakt onder de rubriek van het bestuursorgaan (gemeenteraad, OCMW-raad, college van burgemeester en schepenen, vast bureau, besluiten burgemeester,...).

De bekendmakingen voor het zonecollege en de zoneraad van Brandweer Westhoek vind je op deze pagina's:

zoneraad.brandweerwesthoek.be

zonecollege.brandweerwesthoek.be

Bekendmakingen van de politieraad vind je via volgende website: https://www.arroieper.be/nl/pagina/15-16-83/de-politieraad.html

 

Meer Info & bijlagen

2019-01-08 Bekendmaking tijdelijke politieverordening - 436 Kb 2019-01-08 Bekendmaking tijdelijke politieverordening 436 Kb
2019-01-15 Bekenkmaking tijdelijke politieverordening - 429 Kb 2019-01-15 Bekenkmaking tijdelijke politieverordening 429 Kb
2019-02-18 Bekendmaking politiebesluit gouverneur verkiezingen 2019 - 655 Kb 2019-02-18 Bekendmaking politiebesluit gouverneur verkiezingen 2019 655 Kb
2019-02-19 Bekendmaking tijdelijke politieverordening - 464 Kb 2019-02-19 Bekendmaking tijdelijke politieverordening 464 Kb
2019-03-05 Bekendmaking tijdelijke politieverordening - 466 Kb 2019-03-05 Bekendmaking tijdelijke politieverordening 466 Kb
2019-02-28 Bekendmaking openbaar onderzoek provinciaal ruimtelijk structuurplan - 580 Kb 2019-02-28 Bekendmaking openbaar onderzoek provinciaal ruimtelijk structuurplan 580 Kb
2019-03-13 Bekendmaking tijdelijke politieverordening - 453 Kb 2019-03-13 Bekendmaking tijdelijke politieverordening 453 Kb
2019-03-19 Bekendmaking tijdelijke politieverordening - 462 Kb 2019-03-19 Bekendmaking tijdelijke politieverordening 462 Kb
2019-03-26 Bekendmaking tijdelijke politieverordening - 465 Kb 2019-03-26 Bekendmaking tijdelijke politieverordening 465 Kb
2019-03-26 Bekendmaking tijdelijke verkeersreglementen Monteber Shortrally - 531 Kb 2019-03-26 Bekendmaking tijdelijke verkeersreglementen Monteber Shortrally 531 Kb
2019-03-26 Bekendmaking tijdelijk reglement Monteber Shortrally - 497 Kb 2019-03-26 Bekendmaking tijdelijk reglement Monteber Shortrally 497 Kb
2019-03-26 Bekendmaking tijdelijke sluiting grensparking Callicannes - 450 Kb 2019-03-26 Bekendmaking tijdelijke sluiting grensparking Callicannes 450 Kb
2019-04-02 Bekendmaking tijdelijke politieverordening - 464 Kb 2019-04-02 Bekendmaking tijdelijke politieverordening 464 Kb
2019-04-08 Bekendmaking straatnaamkeuze Gasthuisplein - 539 Kb 2019-04-08 Bekendmaking straatnaamkeuze Gasthuisplein 539 Kb
2019-04-08 Bekendmaking straatnaamkeuze Magdalenastraat - 542 Kb 2019-04-08 Bekendmaking straatnaamkeuze Magdalenastraat 542 Kb
2019-04-08 Bekendmaking openbaar onderzoek onteigening begraafplaats Krombeke - 4.6 Mb 2019-04-08 Bekendmaking openbaar onderzoek onteigening begraafplaats Krombeke 4.6 Mb
2019-04-16 Bekendmaking tijdelijke politieverordening - 461 Kb 2019-04-16 Bekendmaking tijdelijke politieverordening 461 Kb