BE-Alert: meteen verwittigd bij een noodsituatie

Openbaarheid van bestuur

Openbaarheid van bestuur omvat:

  • Actieve openbaarheid: elke overheid in Vlaanderen, dus ook een gemeentebestuur, is verplicht haar burgers zo goed mogelijk te informeren.
  • Inzagerecht: elke burger heeft het recht om bestuursdocumenten in te kijken.
  • Passieve openbaarheid: elke burger heeft het recht om van bestuursdocumenten een kopie te ontvangen en uitleg te krijgen.

Op www.vlaanderen.be/openbaarheid vind je alle informatie over het decreet openbaarheid van bestuur. Je kunt er ook online je vraag stellen.

Je stelt je vraag uiteraard best aan de juiste overheid. Weet je niet bij welke overheid je moet zijn, dan kan je gratis de Vlaamse Infolijn bellen (tel. 1700).

Bekendmakingen

De besluitenlijsten, reglementen, verordeningen worden bekendgemaakt onder de rubriek van het bestuursorgaan (gemeenteraad, OCMW-raad, college van burgemeester en schepenen, vast bureau, besluiten burgemeester,...).

De bekendmakingen voor het zonecollege en de zoneraad van Brandweer Westhoek vind je op deze pagina's:

zoneraad.brandweerwesthoek.be

zonecollege.brandweerwesthoek.be

Bekendmakingen van de politieraad vind je via volgende website: https://www.arroieper.be/nl/pagina/15-16-83/de-politieraad.html

 

Meer Info & bijlagen

2019-11-19 Bekendmaking tijdelijke politieverordening - 467 Kb 2019-11-19 Bekendmaking tijdelijke politieverordening 467 Kb
2019-11-26 Bekendmaking tijdelijke politieverordening - 464 Kb 2019-11-26 Bekendmaking tijdelijke politieverordening 464 Kb