BE-Alert: meteen verwittigd bij een noodsituatie

Algemeen directeur

  • Voorbereiding, samen met de administratieve diensten, van de dossiers die aan het college van burgemeester en schepenen en de gemeenteraad worden voorgelegd.
  • Bijwonen van de zittingen van het college van burgemeester en schepenen en de gemeenteraad en notuleren van de college- en gemeenteraadsbeslissingen.
  • Leiding van de diensten en hoofd van het personeel.

 

Adres Christophe Oreel (Algemeen directeur Stad en OCMW)

Christophe Oreel
Grote Markt 1
8970 Poperinge
België 

E-mail: christophe.oreel@poperinge.be
Tel.: 057/34 66 63
Fax: 057/33 75 81
GSM: 0472/21 23 51

Contactformulier