Stappenclash BE-Alert: meteen verwittigd bij een noodsituatie

College van burgemeester en schepenen

Het college van burgemeester en schepenen van Poperinge bestaat uit de burgemeester, 5 schepenen en de OCMW-voorzitter. 

Het college van burgemeester en schepenen vergadert regelmatig en bereidt de beraadslagingen en besluiten van de gemeenteraad voor. Ook voert ze de besluiten van de gemeenteraad uit. 

De vergaderingen van het college van burgemeester en schepenen zijn niet openbaar.

 

Nuttige adressen

College van burgemeester en schepenen
Advocaat Christof Dejaegher Mail
Ben Desmyter Mail
Isabel Lebbe (Voorzitter OCMW) Mail
Pieter Marchand Mail
Kris Notebaert Mail
Christophe Oreel (Secretaris stad en ocmw) Mail
Loes Vandromme Mail
Jurgen Vanlerberghe Mail

Foto's

  • College van burgemeester en schepenen - CBS