Fietslabelen Stappenclash BE-Alert: meteen verwittigd bij een noodsituatie

College van burgemeester en schepenen

Het college van burgemeester en schepenen van Poperinge bestaat uit de burgemeester, 5 schepenen en de OCMW-voorzitter. 

Het college van burgemeester en schepenen vergadert regelmatig en bereidt de beraadslagingen en besluiten van de gemeenteraad voor. Ook voert ze de besluiten van de gemeenteraad uit. 

De vergaderingen van het college van burgemeester en schepenen zijn niet openbaar.

 

Meer Info & bijlagen

Besluitenlijst college 1 april 2019 - 111 Kb Besluitenlijst college 1 april 2019 111 Kb
Besluitenlijst college 8 april 2019 - 114 Kb Besluitenlijst college 8 april 2019 114 Kb
Besluitenlijst college 15 april 2019 - 52 Kb Besluitenlijst college 15 april 2019 52 Kb
Besluitenlijst college 29 april 2019 - 89 Kb Besluitenlijst college 29 april 2019 89 Kb
Besluitenlijst college 6 mei 2019 - 62 Kb Besluitenlijst college 6 mei 2019 62 Kb
Besluitenlijst college 13 mei 2019 - 70 Kb Besluitenlijst college 13 mei 2019 70 Kb
Besluitenlijst college 20 mei 2019 - 69 Kb Besluitenlijst college 20 mei 2019 69 Kb

Nuttige adressen

College van burgemeester en schepenen
Christof Dejaegher (Burgemeester) Mail
Loes Vandromme Mail
Ben Desmyter Mail
Kris Notebaert Mail
Marjan Chapelle Mail
Bryan Vanderhaeghe Mail
Christophe Oreel (Algemeen directeur Stad en OCMW) Mail