Tournée Minérale BE-Alert: meteen verwittigd bij een noodsituatie

College van burgemeester en schepenen

Het college van burgemeester en schepenen van Poperinge bestaat uit de burgemeester, 5 schepenen en de OCMW-voorzitter. 

Het college van burgemeester en schepenen vergadert regelmatig en bereidt de beraadslagingen en besluiten van de gemeenteraad voor. Ook voert ze de besluiten van de gemeenteraad uit. 

De vergaderingen van het college van burgemeester en schepenen zijn niet openbaar.

 

Meer Info & bijlagen

Besluitenlijst college 7 januari 2019 - 121 Kb Besluitenlijst college 7 januari 2019 121 Kb
Besluitenlijst college 14 januari 2019 - 130 Kb Besluitenlijst college 14 januari 2019 130 Kb

Nuttige adressen

College van burgemeester en schepenen
Christof Dejaegher Mail
Loes Vandromme Mail
Ben Desmyter Mail
Kris Notebaert Mail
Marjan Chapelle Mail
Bryan Vanderhaeghe Mail
Christophe Oreel (Algemeen directeur Stad en OCMW) Mail

Foto's

  • College van burgemeester en schepenen - CBS