BE-Alert: meteen verwittigd bij een noodsituatie

College van burgemeester en schepenen

Het college van burgemeester en schepenen van Poperinge bestaat uit de burgemeester, 5 schepenen en de OCMW-voorzitter. 

Het college van burgemeester en schepenen vergadert regelmatig en bereidt de beraadslagingen en besluiten van de gemeenteraad voor. Ook voert ze de besluiten van de gemeenteraad uit. 

De vergaderingen van het college van burgemeester en schepenen zijn niet openbaar.

 

Meer Info & bijlagen

Besluitenlijst college 2 december 2019 - 74 Kb Besluitenlijst college 2 december 2019 74 Kb
Besluitenlijst college 9 december 2019 - 76 Kb Besluitenlijst college 9 december 2019 76 Kb
Besluitenlijst college 16 december 2019 - 79 Kb Besluitenlijst college 16 december 2019 79 Kb
Besluitenlijst college 23 december 2019 - 56 Kb Besluitenlijst college 23 december 2019 56 Kb
Besluitenlijst college 31 december 2019 - 36 Kb Besluitenlijst college 31 december 2019 36 Kb
Besluitenlijst college 6 januari 2020 - 56 Kb Besluitenlijst college 6 januari 2020 56 Kb
Besluitenlijst college 13 januari 2020 - 73 Kb Besluitenlijst college 13 januari 2020 73 Kb
Besluitenlijst college 20 januari 2020 - 72 Kb Besluitenlijst college 20 januari 2020 72 Kb
Besluitenlijst college 27 januari 2020 - 63 Kb Besluitenlijst college 27 januari 2020 63 Kb
Besluitenlijst college 3 februari 2020 - 88 Kb Besluitenlijst college 3 februari 2020 88 Kb
Besluitenlijst college 10 februari 2020 - 65 Kb Besluitenlijst college 10 februari 2020 65 Kb
Besluitenlijst college 17 februari 2020 - 76 Kb Besluitenlijst college 17 februari 2020 76 Kb

Nuttige adressen

College van burgemeester en schepenen
Advocaat Christof Dejaegher Mail
Loes Vandromme Mail
Ben Desmyter Mail
Kris Notebaert Mail
Marjan Chapelle Mail
Bryan Vanderhaeghe Mail
Christophe Oreel (Algemeen directeur Stad en OCMW) Mail