BE-Alert: meteen verwittigd bij een noodsituatie

College van burgemeester en schepenen

Het college van burgemeester en schepenen van Poperinge bestaat uit de burgemeester, 5 schepenen en de OCMW-voorzitter. 

Het college van burgemeester en schepenen vergadert regelmatig en bereidt de beraadslagingen en besluiten van de gemeenteraad voor. Ook voert ze de besluiten van de gemeenteraad uit. 

De vergaderingen van het college van burgemeester en schepenen zijn niet openbaar.

 

Meer Info & bijlagen

Besluitenlijst college 6 mei 2019 - 62 Kb Besluitenlijst college 6 mei 2019 62 Kb
Besluitenlijst college 13 mei 2019 - 70 Kb Besluitenlijst college 13 mei 2019 70 Kb
Besluitenlijst college 20 mei 2019 - 69 Kb Besluitenlijst college 20 mei 2019 69 Kb
Besluitenlijst college 27 mei 2019 - 40 Kb Besluitenlijst college 27 mei 2019 40 Kb
Besluitenlijst college 3 juni 2019 - 71 Kb Besluitenlijst college 3 juni 2019 71 Kb

Nuttige adressen

College van burgemeester en schepenen
Christof Dejaegher (Burgemeester) Mail
Loes Vandromme Mail
Ben Desmyter Mail
Kris Notebaert Mail
Marjan Chapelle Mail
Bryan Vanderhaeghe Mail
Christophe Oreel (Algemeen directeur Stad en OCMW) Mail