Tournée Minérale BE-Alert: meteen verwittigd bij een noodsituatie

Gemeenteraad

De belangrijkste bevoegdheden van de gemeenteraad zijn:

  • Het bepalen van het beleid van de gemeente door het vaststellen van algemene regels;
  • Het vaststellen van de diverse gemeentelijke reglementen (o.m. met betrekking tot het gemeentelijk beleid, belastingen, retributies, inwendig bestuur,...);
  • Het vaststellen van de budgetten, meerjarenplannen, jaarrekeningen, ...

De gemeenteraad van Poperinge bestaat uit 25 stemgerechtigde leden, onder wie de burgemeester en 5 schepenen. De OCMW-voorzitter is lid van de gemeenteraad én het schepencollege met raadgevende stem.

De gemeenteraad vergadert minstens 10 keer per jaar. De zittingen vinden telkens plaats op de laatste maandag van de maand in de nieuwe raadszaal van het gerenoveerde stadhuis. Start om 20 u. De zittingen zijn openbaar (behalve bij aangelegenheden die de persoonlijke levenssfeer raken) en kunnen door elke inwoner bijgewoond worden.

Planning gemeenteraadscommissies + gemeenteraden 2019 (onder voorbehoud van latere wijzigingen):

Maand Gemeenteraadscommissies Gemeenteraad
Januari Nog te bepalen 28/01
Februari Nog te bepalen 25/02
Maart Nog te bepalen 25/03
April Nog te bepalen 29/04
Mei Nog te bepalen 27/05
Juni Nog te bepalen 01/07
Juli / /
Augustus Nog te bepalen 26/08
September Nog te bepalen 30/09
Oktober Nog te bepalen 21/10
November Nog te bepalen 25/11
December Nog te bepalen 23/12
 

Meer Info & bijlagen

Verslag gemeenteraad 24-09-2018 - 330 Kb Verslag gemeenteraad 24-09-2018 330 Kb
Verslag gemeenteraad 22-10-2018 - 178 Kb Verslag gemeenteraad 22-10-2018 178 Kb
Verslag gemeenteraad 26-11-2018 - 312 Kb Verslag gemeenteraad 26-11-2018 312 Kb
Besluitenlijst installatievergadering 03-01-2019 - 34 Kb Besluitenlijst installatievergadering 03-01-2019 34 Kb
Agenda gemeenteraad 28-01-2019 - 15 Kb Agenda gemeenteraad 28-01-2019 15 Kb

Nuttige adressen

Gemeenteraad
Isabel Lebbe (Voorzitter OCMW) Mail
Christof Dejaegher Mail
Loes Vandromme Mail
Ben Desmyter Mail
Kris Notebaert Mail
Marjan Chapelle Mail
Bryan Vanderhaeghe Mail
Jurgen Vanlerberghe Mail
Sabien Lahaye-Battheu Mail
Marc Devos Mail
Danny Lefebvre Mail
Martine Vanbrabant Mail
Myriam Maes Mail
Pascal Lapanne Mail
Johan Lefever Mail
Jean Marie Blondeel Mail
Alex Colpaert   Mail
Christophe Oreel (Algemeen directeur Stad en OCMW) Mail
Klaas Verbeke   Mail
Jeroen Verdonck (Raadslid (CD&V)) Mail

Foto's

  • Gemeenteraad - GR