Winter in Poperinge Vuurwerk, hou het vooral veilig

Gemeenteraad

De belangrijkste bevoegdheden van de gemeenteraad zijn:

  • Het bepalen van het beleid van de gemeente door het vaststellen van algemene regels;
  • Het vaststellen van de diverse gemeentelijke reglementen (o.m. met betrekking tot het gemeentelijk beleid, belastingen, retributies, inwendig bestuur,...);
  • Het vaststellen van de budgetten, meerjarenplannen, jaarrekeningen, ...

De gemeenteraad van Poperinge bestaat uit 25 stemgerechtigde leden, onder wie de burgemeester en 5 schepenen. De OCMW-voorzitter is lid van de gemeenteraad én het schepencollege met raadgevende stem.

De gemeenteraad vergadert minstens 10 keer per jaar. De zittingen vinden telkens plaats op de laatste maandag van de maand in de nieuwe raadszaal van het gerenoveerde stadhuis. Start om 20 u. De zittingen zijn openbaar (behalve bij aangelegenheden die de persoonlijke levenssfeer raken) en kunnen door elke inwoner bijgewoond worden.

Planning gemeenteraadscommissies + gemeenteraden 2019 (onder voorbehoud van latere wijzigingen):

Maand Gemeenteraadscommissies Gemeenteraad
Januari Nog te bepalen 28/01
Februari Nog te bepalen 25/02
Maart Nog te bepalen 25/03
April Nog te bepalen 29/04
Mei Nog te bepalen 27/05
Juni Nog te bepalen 01/07
Juli / /
Augustus Nog te bepalen 26/08
September Nog te bepalen 30/09
Oktober Nog te bepalen 21/10
November Nog te bepalen 25/11
December Nog te bepalen 23/12
 

Meer Info & bijlagen

Verslag gemeenteraad 30-01-2017 - 223 Kb Verslag gemeenteraad 30-01-2017 223 Kb
Verslag gemeenteraad 27-02-2017 - 559 Kb Verslag gemeenteraad 27-02-2017 559 Kb
Verslag gemeenteraad 27-03-2017 - 748 Kb Verslag gemeenteraad 27-03-2017 748 Kb
Verslag gemeenteraad 24-04-2017 - 387 Kb Verslag gemeenteraad 24-04-2017 387 Kb
Verslag gemeenteraad 22-05-2017 - 454 Kb Verslag gemeenteraad 22-05-2017 454 Kb
Verslag gemeenteraad 03-07-2017 - 644 Kb Verslag gemeenteraad 03-07-2017 644 Kb
Verslag gemeenteraad 26-08-2017 - 276 Kb Verslag gemeenteraad 26-08-2017 276 Kb
Verslag gemeenterzaad 25-09-2017 - 349 Kb Verslag gemeenterzaad 25-09-2017 349 Kb
Verslag gemeenteraad 30-10-2017 - 498 Kb Verslag gemeenteraad 30-10-2017 498 Kb
Verslag gemeenteraad 27-11-2017 - 835 Kb Verslag gemeenteraad 27-11-2017 835 Kb
Verslag gemeenteraad 18-12-2017 - 753 Kb Verslag gemeenteraad 18-12-2017 753 Kb
Verslag gemeenteraad 29-01-2018 - 290 Kb Verslag gemeenteraad 29-01-2018 290 Kb
Verslag gemeenteraad 26-02-2018 - 264 Kb Verslag gemeenteraad 26-02-2018 264 Kb
Verslag gemeenteraad 26-03-2018 - 388 Kb Verslag gemeenteraad 26-03-2018 388 Kb
Verslag gemeenteraad 23-04-2018 - 319 Kb Verslag gemeenteraad 23-04-2018 319 Kb
Verslag gemeenteraad 28-05-2018 - 434 Kb Verslag gemeenteraad 28-05-2018 434 Kb
Verslag gemeenteraad 02-07-2018 - 344 Kb Verslag gemeenteraad 02-07-2018 344 Kb
Verslag gemeenteraad 28-08-2018 - 967 Kb Verslag gemeenteraad 28-08-2018 967 Kb
Verslag gemeenteraad 24-09-2018 - 330 Kb Verslag gemeenteraad 24-09-2018 330 Kb
Verslag gemeenteraad 22-10-2018 - 178 Kb Verslag gemeenteraad 22-10-2018 178 Kb
Agenda gemeenteraad 17-12-2018 - 18 Kb Agenda gemeenteraad 17-12-2018 18 Kb

Nuttige adressen

Gemeenteraad
Myriam Maes Mail
Advocaat Christof Dejaegher Mail
Kris Notebaert Mail
Jurgen Vanlerberghe Mail
Loes Vandromme Mail
Ben Desmyter Mail
Pieter Marchand Mail
Isabel Lebbe (Voorzitter OCMW) Mail
Danny Nolf Mail
Sabien Lahaye-Battheu Mail
Marc Devos Mail
Marjan Chapelle Mail
Stefaan Derycke Mail
Danny Lefebvre Mail
Martine Vanbrabant Mail
Kinesist Tylleman M-C Mail
Els Sticker Mail
Stéphanie De Maesschalck Mail
Geert Ganne Mail
Pascal Lapanne Mail
Johan Lefever Mail
Jan Derycke Mail
Chantal Vanzieleghem Mail
Jean Marie Blondeel Mail
Bert Costenoble Mail
Jan Van Bruwaene Mail
Christophe Oreel (Algemeen directeur Stad en OCMW) Mail

Foto's

  • Gemeenteraad - GR