Stappenclash BE-Alert: meteen verwittigd bij een noodsituatie

Gemeenteraad

De belangrijkste bevoegdheden van de gemeenteraad zijn:

  • Het bepalen van het beleid van de gemeente door het vaststellen van algemene regels;
  • Het vaststellen van de diverse gemeentelijke reglementen (o.m. met betrekking tot het gemeentelijk beleid, belastingen, retributies, inwendig bestuur,...);
  • Het vaststellen van de budgetten, meerjarenplannen, jaarrekeningen, ...

De gemeenteraad van Poperinge bestaat uit 25 stemgerechtigde leden, onder wie de burgemeester en 5 schepenen. De OCMW-voorzitter is lid van de gemeenteraad én het schepencollege met raadgevende stem.

De gemeenteraad vergadert minstens 10 keer per jaar. De zittingen vinden telkens plaats op de laatste maandag van de maand in de nieuwe raadszaal van het gerenoveerde stadhuis. Start om 20 u. De zittingen zijn openbaar (behalve bij aangelegenheden die de persoonlijke levenssfeer raken) en kunnen door elke inwoner bijgewoond worden.

Planning gemeenteraadscommissies + gemeenteraden 2018 (onder voorbehoud van latere wijzigingen):

Maand Gemeenteraadscommissies Gemeenteraad
Januari 22/01 en 23/01 29/01
Februari 19/02 en 20/02 26/02
Maart 19/03 en 20/03 26/03
April 16/04 en 17/04 23/04
Mei 22/05 en 23/05 28/05
Juni 25/06 en 26/06 02/07
Juli / /
Augustus 20/08 en 21/08 27/08
September 17/09 en 18/09 24/09
Oktober 16/10 en 17/10 22/10
November 19/11 en 20/11 26/11
December 10/12 en 11/12 17/12

 

Meer Info & bijlagen

Verslag gemeenteraad 19-12-2016 - 885 Kb Verslag gemeenteraad 19-12-2016 885 Kb
Verslag gemeenteraad 30-01-2017 - 223 Kb Verslag gemeenteraad 30-01-2017 223 Kb
Verslag gemeenteraad 27-02-2017 - 559 Kb Verslag gemeenteraad 27-02-2017 559 Kb
Verslag gemeenteraad 27-03-2017 - 748 Kb Verslag gemeenteraad 27-03-2017 748 Kb
Verslag gemeenteraad 24-04-2017 - 387 Kb Verslag gemeenteraad 24-04-2017 387 Kb
Verslag gemeenteraad 22-05-2017 - 454 Kb Verslag gemeenteraad 22-05-2017 454 Kb
Verslag gemeenteraad 03-07-2017 - 644 Kb Verslag gemeenteraad 03-07-2017 644 Kb
Verslag gemeenteraad 26-08-2017 - 276 Kb Verslag gemeenteraad 26-08-2017 276 Kb
Verslag gemeenterzaad 25-09-2017 - 349 Kb Verslag gemeenterzaad 25-09-2017 349 Kb
Verslag gemeenteraad 30-10-2017 - 498 Kb Verslag gemeenteraad 30-10-2017 498 Kb
Verslag gemeenteraad 27-11-2017 - 835 Kb Verslag gemeenteraad 27-11-2017 835 Kb
Verslag gemeenteraad 18-12-2017 - 753 Kb Verslag gemeenteraad 18-12-2017 753 Kb
Verslag gemeenteraad 29-01-2018 - 290 Kb Verslag gemeenteraad 29-01-2018 290 Kb
Verslag gemeenteraad 26-02-2018 - 264 Kb Verslag gemeenteraad 26-02-2018 264 Kb
Verslag gemeenteraad 26-03-2018 - 388 Kb Verslag gemeenteraad 26-03-2018 388 Kb
Agenda gemeenteraad 28-05-2018 - 22 Kb Agenda gemeenteraad 28-05-2018 22 Kb

Nuttige adressen

Gemeenteraad
Jean Marie Blondeel Mail
Marjan Chapelle Mail
Bert Costenoble Mail
Stéphanie De Maesschalck Mail
Advocaat Christof Dejaegher Mail
Jan Derycke Mail
Stefaan Derycke Mail
Ben Desmyter Mail
Marc Devos Mail
Geert Ganne Mail
Sabien Lahaye-Battheu Mail
Pascal Lapanne Mail
Isabel Lebbe (Voorzitter OCMW) Mail
Danny Lefebvre Mail
Johan Lefever Mail
Myriam Maes Mail
Pieter Marchand Mail
Danny Nolf Mail
Kris Notebaert Mail
Christophe Oreel (Secretaris stad en ocmw) Mail
Els Sticker Mail
Marie-Claire Tylleman Mail
Jan Van Bruwaene Mail
Martine Vanbrabant Mail
Loes Vandromme Mail
Jurgen Vanlerberghe Mail
Chantal Vanzieleghem Mail

Foto's

  • Gemeenteraad - GR