BE-Alert: meteen verwittigd bij een noodsituatie

Gemeenteraad

De belangrijkste bevoegdheden van de gemeenteraad zijn:

  • Het bepalen van het beleid van de gemeente door het vaststellen van algemene regels;
  • Het vaststellen van de diverse gemeentelijke reglementen (o.m. met betrekking tot het gemeentelijk beleid, belastingen, retributies, inwendig bestuur,...);
  • Het vaststellen van de (aanpassingen van de) meerjarenplannen, jaarrekeningen, ...

De gemeenteraad vergadert minstens 10 keer per jaar. De zittingen vinden telkens plaats op de laatste maandag van de maand in de nieuwe raadszaal van het stadhuis. Start om 20 u. De zittingen zijn openbaar (behalve bij aangelegenheden die de persoonlijke levenssfeer raken) en kunnen door elke inwoner bijgewoond worden.

In 2020 gaan de gemeenteraden door op volgende data: 27 januari, 24 februari, 30 maart, 27 april, 25 mei, 6 juli, 31 augustus, 28 september, 26 oktober, 30 november en 21 december.

Gemeenteraden 2020

Maand Gemeenteraad Documenten
Januari 27/01
Februari 24/02

Gemeenteraden 2019

Maand Gemeenteraad Documenten
Januari 28/01
Februari 25/02
Maart 25/03
April 29/04
Mei 27/05
Juni 01/07
Juli /
Augustus 26/08
September 30/09
Oktober 21/10
November 25/11
December 23/12
 

Meer Info & bijlagen

Huishoudelijk reglement gemeenteraad - 105 Kb Huishoudelijk reglement gemeenteraad 105 Kb
Notulen gemeenteraad 26/11/2018 - 312 Kb Notulen gemeenteraad 26/11/2018 312 Kb
Notulen gemeenteraad 17/12/2018 - 412 Kb Notulen gemeenteraad 17/12/2018 412 Kb
Notulen installatievergadering 03/01/2019 - 280 Kb Notulen installatievergadering 03/01/2019 280 Kb
Notulen gemeenteraad 28/01/2019 - 496 Kb Notulen gemeenteraad 28/01/2019 496 Kb
Notulen gemeenteraad 25/02/2019 - 576 Kb Notulen gemeenteraad 25/02/2019 576 Kb
Notulen gemeenteraad 25/03/2019 - 284 Kb Notulen gemeenteraad 25/03/2019 284 Kb
Notulen gemeenteraad 29/04/2019 - 226 Kb Notulen gemeenteraad 29/04/2019 226 Kb
Notulen gemeenteraad 27/05/2019 - 442 Kb Notulen gemeenteraad 27/05/2019 442 Kb
Notulen gemeenteraad 01/07/2019 - 645 Kb Notulen gemeenteraad 01/07/2019 645 Kb
Notulen gemeenteraad 26/08/2019 - 393 Kb Notulen gemeenteraad 26/08/2019 393 Kb
Notulen gemeenteraad 30/09/2019 - 210 Kb Notulen gemeenteraad 30/09/2019 210 Kb
Notulen gemeenteraad 21/10/2019 - 386 Kb Notulen gemeenteraad 21/10/2019 386 Kb
Notulen gemeenteraad 25/11/2019 - 444 Kb Notulen gemeenteraad 25/11/2019 444 Kb
Notulen gemeenteraad 23/12/2019 (publicatie: 28/01/2020) - 913 Kb Notulen gemeenteraad 23/12/2019 (publicatie: 28/01/2020) 913 Kb
Notulen gemeenteraad 27/01/2020 (publicatie: 25/02/2020) - 306 Kb Notulen gemeenteraad 27/01/2020 (publicatie: 25/02/2020) 306 Kb
Besluitenlijst gemeenteraad 27/01/2020 (publicatie: 30/01/2020) - 125 Kb Besluitenlijst gemeenteraad 27/01/2020 (publicatie: 30/01/2020) 125 Kb
Bekendmaking besluit gemeenteraad 27/01/2020 (publicatie: 30/01/2020) - 450 Kb Bekendmaking besluit gemeenteraad 27/01/2020 (publicatie: 30/01/2020) 450 Kb
Agenda gemeenteraad 24/02/2020 met aanvullende punten (publicatie: 20/02/2020) - 14 Kb Agenda gemeenteraad 24/02/2020 met aanvullende punten (publicatie: 20/02/2020) 14 Kb
Notabundel gemeenteraad 24/02/2020 met aanvullende punten (publicatie: 20/02/2020) - 121 Kb Notabundel gemeenteraad 24/02/2020 met aanvullende punten (publicatie: 20/02/2020) 121 Kb
Besluitenlijst gemeenteraad 24 februari 2020 (publicatie : 26/02/2020) - 133 Kb Besluitenlijst gemeenteraad 24 februari 2020 (publicatie : 26/02/2020) 133 Kb

Nuttige adressen

Gemeenteraad
Isabel Lebbe (Voorzitter ) Mail
Advocaat Christof Dejaegher Mail
Loes Vandromme Mail
Ben Desmyter Mail
Kris Notebaert Mail
Marjan Chapelle Mail
Bryan Vanderhaeghe Mail
Jurgen Vanlerberghe Mail
Sabien Lahaye-Battheu Mail
Marc Devos Mail
Danny Lefebvre Mail
Martine Vanbrabant Mail
Myriam Maes Mail
Pascal Lapanne Mail
Johan Lefever Mail
Jean Marie Blondeel Mail
Alex Colpaert   Mail
Klaas Verbeke   Mail
Jeroen Verdonck Mail
Bram Meeuw   Mail
Johan Pil Mail
Joseph Delalleau Mail
Isabel Sticker   Mail
Christine Verdonck Mail
Chantal Vanelstlande Mail
Christophe Oreel (Algemeen directeur Stad en OCMW) Mail

Foto's