BE-Alert: meteen verwittigd bij een noodsituatie

Vogelschrikkanonnen

De algemene zonale politieverordening bepaalt de voorwaarden in verband met vogelschrikkanonnen die gebruikt worden voor de bescherming van gewassen en oogst.

Dergelijke al dat niet automatische toestellen of gelijkaardige geluidsproducerende installaties of voorwerpen moeten op minstens 100 meter van de woningen geplaatst worden, met uitzondering van de eigen exploitatiewoning. Het is verboden deze toestellen tussen 21.30 en 6 u. te laten werken. De geluidsmond van het toestel mag niet gericht worden naar woningen (andere dan de exploitatiezetel) die op minder dan 150 m gelegen zijn. De tijdsduur tussen twee opeenvolgende ontploffingen moet minstens 10 minuten bedragen. Personen die dergelijke toestellen willen inzetten, dienen het gebruik verplicht vooraf te melden aan het stadsbestuur aan de hand van bijgevoegd meldingsformulier.

Inbreuken op dit politiereglement worden bestraft met een gemeentelijke administratieve geldboete van minimaal 75 tot maximaal 150 euro.

 

Meer Info & bijlagen

Meldingsformulier Vogelschrikkanonnen - 989 Kb Meldingsformulier Vogelschrikkanonnen 989 Kb