BE-Alert: meteen verwittigd bij een noodsituatie

Personeelsdienst

Dienstverlening

  • Personeelsbeheer- en beleid (aanwervingen, bevorderingen, diverse verlofstelsels, medische onderzoeken, ...)
  • Uitbouwen en opvolgen HRM (vorming, functionerings- en evaluatiecyclus, loopbaanbegeleiding, ...)
  • Adviesverlening en ondersteuning diensthoofden m.b.t. alle aspecten van personeelsbeleid en -beheer
  • Loonadministratie, beheer tijdsregistratie, afleveren sociale documenten m.b.t. personeelsleden, pensioendossiers

 

Op deze pagina

Aanverwante Info