BE-Alert: meteen verwittigd bij een noodsituatie

Seniorenraad

De seniorenraad waakt over de belangen van de Poperingse senioren. Deze raad geeft advies op eigen initiatief of op vraag van de lokale overheid over alle thema's die de senioren aanbelangen. De seniorenraad heeft als doel het bevorderen van een integraal ouderenbeleid in het belang van alle inwoners van Poperinge.

Werking van de seniorenraad

  • De noden van de senioren overmaken aan het beleid
  • Verlenen van medewerking aan initiatieven voor senioren
  • Bevorderen van overleg tussen de verschillende seniorenvereningen
  • Organiseren van voorlichtingsnamiddagen voor senioren

Wens je meer info?

De seniorenraad heeft nu ook een eigen website: www.seniorenraadpoperinge.be. Deze site houdt je op de hoogte van nieuwtjes, activiteiten, dansfeesten,... voor alle senioren... Neem vlug een kijkje...

 

Nuttige Links

Seniorenraad 
Rijksdienst voor pensioenen 
Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen 
Federale overheidsdienst Sociale Zekerheid (mindervaliden) 
Meldpunt ouderenmishandeling 
Seniorennet 
Seniorennet Vlaanderen 
Vlaamse ouderenraad 
West-Vlaams Overleg Adviesraden van Senioren (W.O.A.S.) 
Praktische gids zo lang mogelijk thuis wonen 
Toegankelijke vakantieverblijven (Toerisme Vlaanderen)