BE-Alert: meteen verwittigd bij een noodsituatie

Subsidie hoogrendementsbeglazing

Wat?

 • Vervangen van enkele of dubbele beglazing door hoogrendementsbeglazing.
 • Onder hoogrendementsbeglazing wordt een dubbele beglazing met een maximale U-waarde van 1,1 W/(m².K), waarbij de spouw is gevuld met een edelgas verstaan.

Specifieke voorwaarden?

 • Enkel bij bestaande woningen.
 • De subsidie wordt enkel verleend voor werken aan bestaande delen van een woning. Alle werken aan delen van de woning die als nieuw zijn te beschouwen (heropbouw van een bestaand volume en uitbreiding) komen niet in aanmerking.
 • Ingeval het onmogelijk is de bestaande beglazing te vervangen en er dient gewerkt te worden met voorzetramen, kan voor het plaatsen van deze hoogrendementsbeglazing eveneens een subsidie aangevraagd en verleend worden.

Subsidiebedrag?

 • De subsidie bedraagt € 8 per vierkante meter indien enkel glas vervangen wordt door hoogrendementsglas met een U-waarde van maximum 1,1 W/(m².K).
 • De subsidie bedraagt € 15 per vierkante meter indien enkel of dubbel glas vervangen wordt door hoogrendementsglas met een U-waarde van maximum 0,8 W/(m².K).
 • Het maximaal uitbetaalde subsidiebedrag voor het plaatsen van hoogrendementsbeglazing met een U-waarde van maximum 1,1 W/(m².K) bedraagt € 400 per afzonderlijke woongelegenheid.
 • Het maximaal uitbetaalde subsidiebedrag voor het plaatsen van hoogrendementsbeglazing met een U-waarde van maximum 0,8 W/(m².K) bedraagt € 600 per afzonderlijke woongelegenheid.
 • De subsidie voor hoogrendementsbeglazing kan ook in schijven opgevraagd worden, zolang de som van de in schijven aangevraagde subsidies het maximumbedrag van  € 400 of € 600 niet overschrijdt.

Hoe aanvragen?

 1. Vul het aanvraagformulier in.
 2. Voeg volgende bijlagen toe:
  • Bewijs van eigendom van de woning (bv. kopie van kadastraal inkomen).
  • Kopie van de factuur met daarop een vermelding van de U-waarde van de beglazing en het aantal vierkante meter geplaatste hoogrendementsbeglazing.
 3. Bezorg het aanvraagformulier en de bijlagen op één van de volgende manieren aan Stad Poperinge:
  • Per post: aan Stad Poperinge, t.a.v. het College van Burgemeester en Schepenen, Grote Markt 1 te 8970 Poperinge.
  • Afgeven in de Habito Woonwinkel in de Veurnestraat 22.
  • Per e-mail: aan info@habitowoonwinkel.be.

Meer info?

Neem contact op met HABITO woonwinkel (www.habitowoonwinkel.be).