BE-Alert: meteen verwittigd bij een noodsituatie

Subsidie buitenmuurisolatie

Wat?

 • Enkel het opvullen van de spouw en isolatie aan de buitenkant van de muur komen in aanmerking voor de subsidie.
 • Binnenisolatie wordt niet toegelaten.
 • Thermische (isolerende) folies komen niet in aanmerking.

Specifieke voorwaarden?

 • Enkel voor bestaande woningen.
 • De subsidie wordt enkel verleend voor werken aan bestaande delen van een woning. Alle werken aan delen van de woning die als nieuw zijn te beschouwen (heropbouw van een bestaand volume en uitbreiding) komen niet in aanmerking.
 • Bij na-isolatie van een bestaande spouw moet de spouw volledig opgevuld worden met het isolatiemateriaal.
 • De minimum R-waarde van het nieuw geplaatste materiaal bedraagt 1,3 m².K/W. De R-waarde van een bestaande isolatielaag mag niet mee verrekend worden om aan de minimumwaarde te komen.

Subsidiebedrag?

 • De subsidie bedraagt € 4 per vierkante meter.
 • Het maximaal uitbetaalde subsidiebedrag voor het plaatsen van buitenmuurisolatie bedraagt € 400 (of 100 m²) per afzonderlijke woongelegenheid. 
 • De subsidie voor buitenmuurisolatie kan ook in schijven opgevraagd worden, zolang de som van de in schijven aangevraagde subsidies het maximumbedrag van € 400 niet overschrijdt.

Hoe aanvragen?

 1. Vul het aanvraagformulier in.
 2. Voeg volgende bijlagen toe:
  • Bewijs van eigendom van de woning (bv. kopie van kadastraal inkomen).
  • Kopie van de factuur met daarop een vermelding van de R-waarde van de isolatie en het aantal vierkante meter geplaatste buitenmuurisolatie.
 3. Bezorg het aanvraagformulier en de bijlagen op één van de volgende manieren aan Stad Poperinge:
  • Per post: aan Stad Poperinge, t.a.v. het College van Burgemeester en Schepenen, Grote Markt 1 te 8970 Poperinge.
  • Afgeven in de Habito Woonwinkel in de Veurnestraat 22.
  • Per e-mail: aan info@habitowoonwinkel.be.

Meer info?

Neem contact op met HABITO woonwinkel (www.habitowoonwinkel.be).