BE-Alert: meteen verwittigd bij een noodsituatie

Over hartveilig

Elke dag krijgen bijna 30 mensen in België een hartstilstand buiten het ziekenhuis. Slechts 7% overleeft dit.

Wordt een slachtoffer binnen de eerste 3 tot 4 minuten gereanimeerd en krijgt het een stroomstoot toegediend met een AED, dan heeft het 50 tot 70 % kans om te overleven. Per minuut die voorbijgaat zonder schok, is er een daling in de overlevingskansen met 10%. Iedereen kan geconfronteerd worden met een hartstilstand. Niemand wil in zo’n situatie een hulpeloze toeschouwer zijn. In Vlaanderen zijn er nog veel te weinig mensen die kunnen reanimeren.

Iedereen mag een AED gebruiken en het is volkomen veilig. Een ingebouwde computer analyseert het hartritme van het slachtoffer en bepaalt automatisch of het noodzakelijk is om een stroomstoot toe te dienen. De AED zal enkel de opdracht en de mogelijkheid geven om te defibrilleren wanneer dit uit de zelf uitgevoerde analyse noodzakelijk blijkt te zijn. Het toestel kan dus niet misbruikt of fout gebruikt worden. Het toestel begeleid je verder bij de reanimatie.

 
AED-kast

Op deze pagina