BE-Alert: meteen verwittigd bij een noodsituatie

Algemene politieverordeningen

Een politieverordening beschrijft de verplichtingen en verbodsbepalingen die te maken hebben met de veiligheid, gezondheid, rust en orde in de gemeente.

Een gemeentelijke politieverordening is niet grensoverschrijdend en geldt in principe uitsluitend en specifiek op het eigen grondgebied. Het wordt door de gemeenteraad goedgekeurd (en af en toe bijgestuurd, dit naargelang de vereisten).

Sinds 1 april 2016 werd binnen de politiezone Arro Ieper, waar Poperinge toe behoort, overgegaan naar een algemene zonale politieverordening. Dit laat toe dat de verplichtingen en verbodsbepalingen afgestemd werden op elkaar en het zo voor zowel de burgers, organisatoren als agenten op het terrein uniformer werd. Enkel de specifieke Poperingse accenten blijven in een algemene gemeentelijke politieverordening bestaan.

 

Meer Info & bijlagen

2016-12-30 - Algemene gemeentelijke politieverordening - 316 Kb 2016-12-30 - Algemene gemeentelijke politieverordening 316 Kb
2017-11-01 - Algemene zonale politieverordening - 1 Mb 2017-11-01 - Algemene zonale politieverordening 1 Mb
2018-01-30 - Politieverordening op de afvalstromen - 132 Kb 2018-01-30 - Politieverordening op de afvalstromen 132 Kb