Luchtfoto vanop 500 meter hoogte - (c) Aymard Demeyere
Wespen BE-Alert: meteen verwittigd bij een noodsituatie

Mogelijk blauwalgen bufferbekken Frans-Vlaanderenweg

Er zijn mogelijk blauwalgen aanwezig op de permanente waterplas van het GOG op de Lenebeek-Vleterbeek te Poperinge (provinciaal bufferbekken langs de Frans-Vlaanderenweg). De provincie voorziet alvast ter plaatse preventief een waarschuwingsbord. De VMM doet labo-onderzoek naar de aanwezigheid van potentieel toxische blauwalgen.

Ter info: het is steeds verboden openbare vijvers, beekjes, waterlopen of andere waterpartijen te betreden of er in te zwemmen in de ganse politiezone Arro Ieper. Dit overeenkomstig de algemene zonale politieverordening.

  • Mogelijk blauwalgen bufferbekken Frans-Vlaanderenweg
Terug naar nieuws