Poperinge, kei van een stad
Wespen BE-Alert: meteen verwittigd bij een noodsituatie

Aankondiging openbaar onderzoek ontwerp uitvoeringsplan kunststoffen 2019-2024

De OVAM stelt een nieuw Vlaams uitvoeringsplan voor kunststoffen voor. De belangrijkste uitgangspunten voor het nieuw voorstel uitvoeringsplan zijn minder en efficiënt gebruik van kunststoffen, creëren van een duurzame recyclagemarkt voor kunststoffen, stimuleren van kunststofrecyclaat als een volwaardige grondstof, inzetten op kennis- en datavergaring en de voorbeeldrol van overheden via een circulair aankoopbeleid.

Het Ontwerp uitvoeringsplan Kunststoffen 2019-2024 met bijlage(n) kan je van 15 juli tot en met 1 oktober inkijken bij de Omgevingsdienst, elke werkdag van 9 tot 12 u. Je kan het ook nalezen op de website van de OVAM.

Gedurende die termijn kan iedereen bezwaren en opmerkingen schriftelijk aan de OVAM laten weten:

  • Aankondiging openbaar onderzoek ontwerp uitvoeringsplan kunststoffen 2019-2024 - kunststof_granulaat_1
Terug naar nieuws