Poperinge, kei van een stad
Wespen BE-Alert: meteen verwittigd bij een noodsituatie

Inspraakvergaderingen maart 2019

Omdat wij je graag informeren over en betrekken bij het beleid van de stad, volgen er dit voorjaar twee inspraakvergaderingen voor de bewoners van het stadscentrum en de inwoners die tussen de ringlaan en de deelgemeenten wonen.

Net zoals op de vorige inspraakvergaderingen krijg je informatie over lopende en geplande projecten in het stadscentrum en kun je vragen over die dossiers stellen. Bovendien kun je ook zelf onderwerpen aankaarten.

Op elke inspraakvergadering zullen zeker een afgevaardigde van het college van burgemeester en schepenen en ambtenaren van de stadsadministratie aanwezig zijn.
 
De volgende edities vinden plaats op woensdag 20 maart en woensdag 27 maart om 19.30 u. in de Raadzaal van het Stadhuis, Grote Markt 1.

Agenda:

  • Openbare werken: Stand van zaken stadsdepot - Deken De Bolaan - Nijverheidslaan - Benedictijnenstraat
  • Vroonhofsite
  • Verhuis Omgevingsdienst & IBO Hopsakee
  • Mobiliteit: resultaten Blue Bike & ingebruikname vrachtfietsen
  • Meerjarenplanning: inspraak
  • Nieuwe initiatieven bibliotheek
  • Gevelbankjes en straattegeltuinen

Nodig gerust ook mensen uit je omgeving uit die tot nu toe de inspraakvergaderingen niet bijwoonden, maar belangstelling toonden. Heb je vragen of opmerkingen? Stuur die dan naar info@poperinge.be.

Wil je graag op de hoogte blijven van volgende inspraakvergaderingen? Schrijf je in via http://eepurl.com/cjvuyz en ontvang als een van de eerste een uitnodiging!


Hopelijk mogen we je dan verwelkomen!

Terug naar nieuws