BE-Alert: meteen verwittigd bij een noodsituatie

Poperinge treedt toe tot de statiegeldalliantie

Net als een breder wordende groep andere gemeenten stelt het schepencollege aan de gemeenteraad voor om toe te treden tot de zogenaamde “Statiegeldalliantie”.
Onze eigen afvalintercommunale IVVO ging ons voor en besliste ook al om toe te treden!
Hiermee wil de stad Poperinge een duidelijk signaal geven om het sluikstorten en vooral het achteloos weggooien van drankverpakkingen een halt toe te roepen.
Poperinge is een heel uitgestrekte gemeente (11.933 ha) met heel wat wegen op haar grondgebied (+- 295 km gemeentewegen en 53 km gewestwegen). De grachten langs die wegen liggen op heel wat plaatsen bezaaid met blikjes en soms ook met ander afval. Elk jaar opnieuw organiseert de stad samen met IVVO een zwerfvuilopruimactie met de hulp van de verenigingen, die zo een subsidie kunnen bekomen voor hun kas. De stad sensibiliseert ook en voert ook een repressief beleid. Het hoogste aantal gasboeten gaat richting afval in het algemeen en sluikstorten in het bijzonder.
Maar het blijft dweilen met de kraan open. Het grondgebied is veel te groot om overal te kunnen inzetten op repressie en de pakkans te vergroten.
Dit zwerfvuil en vooral de blikjes zijn schadelijk! Uiteraard is het weinig duurzaam – in tijden waarin iedereen de mond vol heeft over duurzaamheid – om je afval zomaar weg te gooien. Het is evenwel ook schadelijk, want het kost de gemeenschap geld, geld dat niet voor andere nuttige investeringen gebruikt kan worden. Bovendien is het ook schadelijk voor de natuur in het algemeen met het vrijkomen van vervuilende stoffen maar in het bijzonder ook voor dieren. Al die blikjes in bermen, grachten en weiden komen vaak bij de weidedieren terecht. Schadelijk voor de landbouw is het dus ook.
Vandaar het voorstel om toe te treden en hiermee de regering op te roepen tot het nemen van de nodige maatregelen.
“Deze ‘alliantie’ verdeelt Vlaanderen”, stond onlangs te lezen in de media.
Er zijn ook heel wat tegenstanders, niet in het minst de handelaars of winkelbedrijven die het systeem zouden moeten organiseren. Hun verzuchtingen zijn terecht! Het is aan de regering om hierop een antwoord te bieden en de nodige financiële en andere ondersteuning te bieden, opdat het invoeren van het systeem niet kostenverhogend zou werken! Toen zoveel jaren geleden statiegeld op flessen ingevoerd werd, zullen er ook heel veel tegenstanders geweest zijn, maar ondertussen is het de normaalste zaak van de wereld.
De voorstellen die van de tegenstanders uitgaan zoals sensibiliseren of het efficiënter maken van de PMD – ophaling zijn vooreerst niet concreet of bewijzen onvoldoende hun nut. We sensibiliseren al jaren en moeten dat blijven doen, maar het helpt te weinig. PMD ophalen efficiënter maken? Een pmd - zak kost nu al bijna niets en soms gooien mensen zelfs de betaalde zak samen met hun afval weg. Hoe zal dit zwerfvuil en sluikstorten kunnen verminderen?
Het is een mentaliteitsprobleem, vandaar het signaal.
Vandaar ook de keuze om dit te demonstreren langs een gloednieuw fietspad, nog maar een grote maand in gebruik! Het is sprekend.

  • Poperinge treedt toe tot de statiegeldalliantie - DSC_0299
  • Poperinge treedt toe tot de statiegeldalliantie - DSC_0297
Terug naar nieuws