Poperinge, kei van een stad
Wespen Win je Winkel 2.0 Warme en zonnige dagen BE-Alert: meteen verwittigd bij een noodsituatie

Maatregelen naar aanleiding van aanhoudende droogte

Er viel sinds juni in West-Vlaanderen amper neerslag. De weersverwachting is dat de komende week de warmste week van de zomer wordt. De drinkwaterproductie komt in het gedrang. Het peil van de waterlopen is heel laag en door het oppompen op sommige plaatsen zelfs volledig drooggelegd. Daarom heeft gouverneur Carl Decaluwé een aantal maatregelen genomen.

Verboden oppompen water uit onbevaarbare waterlopen

In West-Vlaanderen is het vanaf heden verboden om water op te pompen uit de onbevaarbare waterlopen. Deze beslissing kwam er na overleg met de bevoegde diensten. Landbouwers mogen dus geen water meer oppompen uit beken in de buurt.

Zuinig en efficiënt omgaan met water

Daarnaast legt gouverneur Carl Decaluwé enkele bijkomende maatregelen op om spaarzaam om te gaan met water. Zo mag het water van het openbaar waterleidingnet tijdelijk niet gebruikt worden om:

  • het wassen van voertuigen
  • het (bij)vullen van zwembaden en vijvers
  • het reinigen van voetpaden, greppels, straten, ...
  • het besproeien van velden, grasperken, tuinen, ...
  • het besproeien van daken, gevels, tenten, sportterreinen, ...

Het is bovendien voor elk type water (ook bv. regenputwater) verboden om deze activiteiten uit te voeren tussen 8 en 20 uur.

Leidraad bij deze beslissingen is om het water voor te behouden voor de meest noodzakelijke toepassingen. Drinkwater voor mens en dier staat hier voorop. Zuinig en efficiënt omgaan met water is een ander uitgangspunt.

 De situatie in de provincie wordt dagelijks opgevolgd en geëvalueerd.

  • Verbod op het onttrekken van water.

Meer Info & bijlagen

Besluit van de gouverneur (19-07-2018) - 719 Kb Besluit van de gouverneur (19-07-2018) 719 Kb
Overzicht bevaarbare waterlopen - 1.7 Mb Overzicht bevaarbare waterlopen 1.7 Mb
Terug naar nieuws