Poperinge, kei van een stad
Wespen Warme en zonnige dagen BE-Alert: meteen verwittigd bij een noodsituatie

Maatregelen naar aanleiding van aanhoudende droogte

Verboden oppompen water uit onbevaarbare waterlopen

Voor alle (onbevaarbare) waterlopen in het IJzerbekken geldt er met onmiddellijke ingang een oppompverbod. Tot de opheffing van het besluit mag geen water worden getrokken uit deze (onbevaarbare) waterlopen. In twee situaties blijft beperkt oppompen wel nog toegelaten: voor drinkwater voor het eigen vee in de weide en voor aanmaakwater voor toegelaten gewasbeschermingsmiddelen.

Deze maatregel is nodig om de goede ecologische toestand van de waterloop te garanderen en/of niet verder achteruit te laten gaan door bijkomende afname van water. Als het debiet of de hoeveelheid water in de onbevaarbare waterlopen verder achteruit gaat, ontstaat er o.m. een zuurstofgebrek waardoor vissen sterven en/of het leven in het water structureel verstoord wordt. De kwaliteit van het oppervlaktewater vormt evenzeer een aandachtspunt. Als deze kwaliteit nog verder daalt, is het niet langer geschikt als drinkwater voor vee.

De situatie van de waterlopen wordt systematisch opgevolgd. Omstandigheden zoals het weer kunnen er voor zorgen dat het verbod wordt gewijzigd of ingetrokken. Bekijk het actuele overzicht op www.west-vlaanderen.be/waterschaarste.

Zuinig en efficiënt omgaan met water

Daarnaast wordt er gevraagd om spaarzaam om te gaan met water, onder meer bij:

  • het wassen van voertuigen
  • het (bij)vullen van zwembaden en vijvers
  • het reinigen van voetpaden, greppels, straten, ...
  • het besproeien van velden, grasperken, tuinen, ...
  • het besproeien van daken, gevels, tenten, sportterreinen, ...
  • Maatregelen naar aanleiding van aanhoudende droogte
  • Maatregelen naar aanleiding van aanhoudende droogte

Meer Info & bijlagen

Politiebesluit gouverneur - 1.2 Mb Politiebesluit gouverneur 1.2 Mb
Terug naar nieuws