Poperinge, kei van een stad
Stappenclash BE-Alert: meteen verwittigd bij een noodsituatie

Meldingsformulier vogelschrikkanonnen

Het gebruik van vogelschrikkanonnen voor de bescherming van de gewassen en de oogst is via de algemene zonale politieverordening geregeld.

Dergelijke al dat niet automatische toestellen of gelijkaardige geluidsproducerende installaties of voorwerpen moeten op minstens 100 meter van de woningen geplaatst worden, met uitzondering van de eigen exploitatiewoning. Het is verboden deze toestellen tussen 21.30 en 6 u. te laten werken. De geluidsmond van het toestel mag niet gericht worden naar woningen (andere dan de exploitatiezetel) die op minder dan 150 m gelegen zijn. De tijdsduur tussen twee opeenvolgende ontploffingen moet minstens 10 minuten bedragen.

Personen die dergelijke toestellen willen inzetten, dienen het gebruik verplicht vooraf te melden aan het stadsbestuur aan de hand van een meldingsformulier.

Inbreuken op dit politiereglement worden bestraft met een gemeentelijke administratieve geldboete van minimaal 75 tot maximaal 150 euro.

  • Vogelzwerm
Terug naar nieuws