Poperinge, kei van een stad
Wespen BE-Alert: meteen verwittigd bij een noodsituatie

Modder op de weg

Tijdens de herfstmaanden is het weer oogsttijd. Dit betekent een periode van hard werken voor de landbouwers maar ook een periode van verhoogde verkeersonveiligheid op de wegen rond de boerderijen en de velden. Vooral wanneer landbouwers hun oogst via de openbare weg moeten vervoeren, kunnen er gevaarlijke verkeerssituaties ontstaan. Tijdens het vervoer van de oogst is het natuurlijk onvermijdelijk dat aarde, suikerbieten, maïs, aardappelen, enzovoort op de weg vallen. Het af- en aanrijden met landbouwvoertuigen van de velden laat ook heel wat moddersporen op de weg achter.

Belangrijk voor de landbouwer, loonwerker, transporteur
Indien er slipgevaar is, moet je het verkeer hierop attent maken door de nodige signalisatie te plaatsen en dit bij voorkeur 48 uur voor het oogsten. Aangepaste verkeersborden kunnen worden aangekocht bij het loket ondernemen, te Grote Markt 1, voor 30 euro per set van twee borden. Ook word je er ingelicht over de verantwoordelijkheden en de nodige spelregels naar andere weggebruikers toe.

Belangrijk voor de andere weggebruikers
Tijdens de herfstmaanden rijden er meer landbouwvoertuigen op de openbare weg dan anders. Breng begrip op voor de boeren die hun oogst moeten binnenhalen en hou rekening met het extra verkeer dat dit met zich meebrengt. Hou vooral rekening met besmeurde wegen. Sla waarschuwingen betreffende slipgevaar niet in de wind maar pas je snelheid aan.

  • Modder op de weg
  • Modder op de weg

Meer Info & bijlagen

Modder op de weg - 211 Kb Modder op de weg 211 Kb