Bevraging inwoners Poperinge

Beste inwoner,

We hebben het beste voor met Poperinge en doen er alles aan om onze stad permanent te verbeteren. Daarom organiseren we een korte bevraging om te ontdekken hoe jij Poperinge op verschillende aspecten ervaart.

De bevraging duurt ongeveer 6 minuten en verloopt 100% anoniem. Je eerlijkheid en medewerking worden bijzonder gewaardeerd.

Met de ontvangen gegevens gaat een externe partner aan de slag om jouw Poperinge strategisch te versterken.

Mocht je vragen hebben over de vragenlijst, dan kan je contact opnemen met onze externe partner Moniquet & Company via info@moniquetandcompany.com


Open de vragenlijst

LEIF: Recht op een waardig levenseinde

LEIF staat voor LevensEinde InformatieForum en informeert burgers, patiënten en zorgverleners rond waardige levenseindezorg.

Voorafgaande zorgplanning is voor jong en oud een goed idee!

Het gaat immers om antwoorden op vragen als:

  • Wat zijn mijn rechten als patiënt? Is een negatieve wilsbeschikking nu echt nodig?
  • Wanneer kom ik in aanmerking voor euthanasie? Is het document ‘voorafgaande wilsverklaring inzake euthanasie’ ruim of eerder strikt in toepassing?
  • Ben ik automatisch orgaandonor of niet?
  • Is voorafgaande zorgplanning enkel nuttig wanneer ik in een ziekenhuis of woonzorg-centrum terecht kom?
  • Waar en wanneer kan ik terecht voor en in palliatieve zorg?
  • Wat moet ik doen wanneer ik mijn lichaam aan de wetenschap wil schenken?
  • Hoe kan ik mijn afscheidsplechtigheid of uitvaart zelf in de hand houden?

Zitdag

Elke laatste woensdag van de maand kan je langskomen tussen 9.30 u. en 12.00 u. in het Sociaal Huis. Je maakt op voorhand een afspraak via 057 333 300. Een deskundig LEIFmedewerker beantwoordt al je vragen en maakt je wegwijs in de verschillende documenten.

De dienstverlening is laagdrempelig en kosteloos.

Dringende vragen

Patiënten, hun familie en hun artsen met vragen rond het levenseinde kunnen terecht bij het team Uitklaren Levenseindevragen West-Vlaanderen (Provinciaal Medisch Team), via tel 0471 83 90 10 (bereikbaar elke werkdag van 10 u. tot 12 u.). De medische consultaties vinden plaats in Brugge.