Klusjesdienst

Onze klusjesman/vrijwilliger komt graag helpen bij het onderhoud van je tuin en de kleine klussen aan de woning waar je zelf of een mantelzorger niet voor kan instaan.

Aanbod

  • Klein tuinonderhoud: gras maaien, klein snoeiwerk,…
  • Exterieur woning: plaatsen sleutelkastje, dakgoten gelijkvloers uitkuisen,...
  • Interieur woning: kleine woningaanpassingen om langer thuis te kunnen wonen:  o.a. plaatsen ergonomisch materiaal zoals handgrepen, ophangen rookmelders, plafond afwassen,...
  • Afval: wegbrengen afval na klus.

Voorwaarden

  • je woont in (een deelgemeente van) Poperinge
  • je bent minimum 65 jaar en kwetsbaar of je hebt een beperking (sociaal/fysiek/psychisch), waardoor je tijdelijk of definitief niet kan instaan voor kleine karweien en tuinonderhoud.

Procedure

Alle nieuwe aanvragen worden ingediend bij de dienst Seniorenzorg. De medewerker van deze dienst gaat na of:

  • De aanvrager voldoet aan de voorwaarden van de doelgroep
  • De klus door een professionele klusjesman of vrijwilliger wordt uitgevoerd

De medewerker verwittigt de klant enkele dagen voor de uitvoering van het klusjes over de dag en het vermoedelijke tijdstip van uitvoering.

Regelgeving

In het reglement werking klusjesdienst vind je onder meer een overzicht van de mogelijke klusjes, de richtlijnen over de uitvoering van de klusjes en de tarieven.

  • 📅 Goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 25 mei 2020.
  • 📅 Bekendmaking op 28 mei 2020.

Klusjesdienst1 Mb(pdf)

 

Aanmelden

Wens je extra ondersteuning door de dienst Seniorenzorg of wil je je inschrijven op de wachtlijst van een seniorenwoning of het WZC?

Online aanmelden